Podczas kolejnego, trzeciego już spotkania wspólnoty Dzieci Bożych w rejonie ostrowskim rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. Najmłodsza grupa po wspólnej modlitwie obejrzała krótki film o Narodzeniu Jezusa, a następnie dzieci spędziły czas na zabawie integracyjnej oraz śpiewie.
Dzieci z grupy średniej wykonały serca dla Pana Boga, na których narysowały swoje Dary dla Niego. Serca zostały symbolicznie złożone przed ołtarzem w kaplicy. Następnie dzieci wykonały również małe Aniołki – symbolizujące Anioła Stróża oraz śpiewały piosenkę „Świeć gwiazdeczko mała świeć, do Jezusa prowadź mnie”. W tej grupie został nawet zorganizowany mini-konkurs na pracę plastyczną przedstawiającą owieczkę Lusię, która będzie dzieci odwiedzać na comiesięcznych spotkaniach!
Tematem spotkania najstarszej grupy było Boże Narodzenie. Rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą, następnie wspólnie wyszukaliśmy i przeczytaliśmy fragment z Ewangelii wg św. Łukasza. Rozmawialiśmy czym jest dla nas Boże Narodzenie i co możemy zrobić by w każdym narodził się Jezus. Wszyscy mieliśmy napisać na kartce propozycje jak być blisko drugiego człowieka, jak mu pomóc, jak odnaleźć w bliźnim właśnie Chrystusa. Później przedstawialiśmy te nasze propozycje w postaci pantomimy. Świetnie się przy tym wspólnie bawiliśmy. Na koniec zapisaliśmy w swoich zeszytach postanowienie na kolejny, już ostatni tydzień adwentu.
Modlitwę w każdej z grup poprowadził i udzielił Bożego Błogosławieństwa ks. Paweł Ponitka, za którego posługę serdecznie Dziękujemy!

Asia Robakowska

Zdjęcia ze spotkania Dzieci Bozych.

Google Photo
Google Photo
Google Photo