Diakonia Modlitwy Rejonu ostrowskiego zaprasza na wspólną modlitwę – Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu. Podczas tego spotkania rozpoczniemy 33-dniowe przygotowanie do zawierzenia życia św. Józefowi wg rozważań ks. Donalda H. Callowaya.

Chrystus przychodzi, aby leczyć Twoje rany… Czy pozwolisz się uleczyć?