10 listopada członkowie diakoni modlitwy rejonu ostrowskiego spotkali się – jak co miesiąc – aby przysiąść u stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa i doświadczyć Jego czułej, uzdrawiającej miłości i przemieniającej mocy Jego Słowa; aby wielbić Go, dziękować za doświadczane dobro i wypraszać potrzebne łaski. Tym razem spotkanie miało szczególny charakter ponieważ także polecaliśmy Bogu Zmarłych z naszej Wspólnoty. Wymieniając ich z imienia i nazwiska, w sercach odczuliśmy wdzięczność za nich i za ich wkład w tworzenie historii Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji, zwłaszcza w rejonie ostrowskim. Następnie modliliśmy się w intencji Zmarłych z naszych rodzin, ze wzruszeniem wypowiadając ich imiona – z tęsknotą ale i nadzieją, że dane im jest radować się pięknem i doskonałością Boga.

Jagoda i Zbyszek Gajewy.

Diakonia Modlitwy – Ostrów – 10 listopada

Google Photo
Google Photo
Google Photo