Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji naszej diecezji spotkała się 6 września br. w Czarnymlesie u ks. Daniela, na pierwszym spotkaniu formacyjnym. Rozpoczęliśmy w kościele Eucharystią, podczas której szczególnie wybrzmiały słowa o potrzebie nocnej modlitwy o nowych uczniów, jak Pan Jezus przed wyborem swoich, który „wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie przed Bogiem” (Łk 6,12). Po Mszy Św. przy wspólnym stole diakonie rejonowe dzieliły się swoimi planami na ten rok. W spotkaniu uczestniczyli członkowie diakonii z Ostrowa Wlkp. oraz z Krotoszyna i Kobylina.

W tym roku na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych będziemy rozważać adhortację papieża Pawła VI „Evangelii Nuntiandi”. Rozpoczęliśmy więc dzieląc się treściami ze wstępu i I rozdziału wyżej wymienionego dokumentu. Udało nam się również przybliżyć temat dotyczący mówienia świadectw. Chcemy pochylać się jeszcze nad tym, w sposób bardziej techniczny, na spotkaniu w listopadzie. Pragniemy również przez cały rok, w łączności z Ruchem Światło-Życie, wczytywać się w materiały z formacji permanentnej, zamieszczone na stronie Oazy. A wszystko po to, żeby nasz zapał wzrastał, bo mamy, jak uczy nas św. Paweł „głosić Ewangelię nie dla własnej chluby, ale z nałożonego na nas obowiązku. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii!” (por. 1Kor 9, 16)

Jeżeli jest ktoś zainteresowany niesieniem Dobrej Nowiny, począwszy od swojej rodziny i parafii, aż po krańce świata, a nie służy w innej diakonii, zapraszamy!!!

Beata i Witek

Google Photo
Google Photo
Google Photo