Zachęcamy do udziału w Diecezjalnym Spotkaniu Diakonii Muzycznej, które odbędzie się w sobotę 7 października. Celem spotkania jest bliższe poznanie się i integracja osób już posługujących, a jeszcze bardziej pozyskanie nowych członków Diakonii chcących służyć wspólnocie śpiewem i grą na instrumentach. Jak bardzo cenne to umiejętności przekonujemy się zwłaszcza wtedy, kiedy szukamy muzycznych na rekolekcje, spotkania modlitewne, kiedy planujemy adoracje i uwielbienia.

W programie tego dnia znajdą się relacje osób uczestniczących w rekolekcjach wakacyjnych, podzielimy się refleksjami dotyczącymi działań diakonii w rejonach. Będzie czas na przygotowanie do Diecezjalnego Dnia Wspólnoty i modlitwa Liturgią Godzin. Zapraszamy wszystkich chętnych z Domowego Kościoła, Oazy Dorosłych, a szczególnie z Oazy Młodzieżowej. Chcących wziąć udział w spotkaniu prosimy o kontakt pod nr telefonu podanego na plakacie. Do zobaczenia w gościnnej plebani u naszego moderatora ks. Daniela w Czarnymlesie.