Dziękczynienie za dar Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Kalisz, Kościół Piotra i Pawła w Kaliszu, 08 czerwca 2022r

W tym kościele od 32 lat zawsze 8 go dnia miesiąca o godzinie 18.00 rozpoczyna się modlitwa w intencji wyzwolenia z nałogów osobistych i społecznych prowadzona przez krucjatowiczów tej parafii. Na modlitwę, zapraszani są członkowie KWC z miasta i okolic, ale aktywnie uczestniczą parafianie i intencji zawsze jest sporo. Wybrany dzień nie jest przypadkowy, gdyż 8 czerwca 1979 roku {43 lata wstecz}, Ojciec Święty Jan Paweł II {dzisiaj- Święty Jan Paweł II}, w Nowym Targu pobłogosławił KWC, jako żywe dzieło podarowane Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie. Dzień wcześniej dał stosowny wpis do Księgi Czynów KWC.

Dlaczego? Gdyż Ks. Franciszek Blachnicki {dzisiaj Sługa Boży} wraz z członkami Ruchu Światło-Życie odpowiedział na Apel Papieża do rodaków w 1978 roku skierowany do rodaków podczas mowy pożegnalnej, pontyfikatu.

„… proszę przeciwstawiajcie się wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu…”

Dlatego w kolejne rocznice staramy się świętować, dziękować Bogu i Niepokalanej Matce Kościoła {głównej patronki KWC} za otrzymany dar bycia w krucjacie, za stałą modlitwę i uzdrowienia.

Dziękujemy za post, który podejmujemy w intencji drugiego człowieka- „nie piję, nie kupuję i nie częstuję alkoholem „bo ufamy, że potrzeba wielu abstynentów by zmienić nawyk picia alkoholi i by móc w wolności dziecka Bożego wybierać. Również uczymy się stawać w prawdzie Ewangelii i doświadczać wyzbywania się egoizmu, pychy, zakłamania, akceptacji drugiego człowieka. Nasze dziękczynienie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową w obecności relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i Jego obecności w obrazie, następnie na Mszy Świętej parafialnej podjęliśmy posługę. Kazanie wygłosił Ks. Prałat Stanisław Tofil – proboszcz parafii a zarazem opiekun naszej wspólnoty.

Śpiew, powierzyliśmy Panu Dominikowi Bochen, który wiedział najlepiej jak uświęcić ten dzień. Całość uzupełniła Litania do Najświętszego Serca Jezusowego, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, świadectwa krucjatowiczów i odśpiewanie hymnu KWC – „Serce wielkie nam daj objąć świat.” Wspólnie ukazaliśmy piękno Eucharystii i radość dziękczynienia za wspólnotę.

Po zakończeniu, krucjatowicze i ich sympatycy spotkaliśmy się na wspólnej kolacji i ciastku a parafianie, którzy musieli udać się do swoich obowiązków zostali poczęstowani cukierkami.

Chwała Bogu, Niepokalanej za dar pobłogosławienia przygotowań i wspólnej obecności wśród nas.

Dorota Kasprzak – animator parafialnej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.