Diakonie2022-09-13T12:23:04+02:00
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.”
(J 15,13)

Diakonie

Diakonie

Co to takiego ?

W Ruchu Światło-Życie wszyscy którzy dobrze przeżyli formację podstawową stają przed pytaniem „co Ja mogę zrobić dla Ruchu, co mogę dać od siebie”? Odpowiedzią jest posługa. Diakonia to postawa służby, będąca najpełniejszym sposobem realizacji swojego człowieczeństwa. Określana jest ona mianem „posiadania siebie w dawaniu siebie”. Określenie diakonia zatem możemy przypisać również osobom, które wykonują różnego rodzaju posługi, zarówno te chwilowe jak i te w sposób stały.

Jakie diakonie mamy w diecezji ?

Diakonia Życia2022-10-14T09:33:28+02:00

Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by Ruch Światło-Życie podejmował służbę na rzecz życia. Diakonia ta w Diecezji Kaliskiej również stara się dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i inicjować zaangażowanie ruchu na tym polu. Podejmuje również działania skierowane do ludzi spoza ruchu.

Nasze zadania obejmują następujące działania:

 • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku – w naszych kręgach, na kręgu rejonowym, diecezjalnym, na Dniach Wspólnoty,
 • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu – w tematyce naturalnych metod planowania rodziny, organizowanie randek małżeńskich,
 • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich – rozsyłanie informacji dotyczących ważnych ustaw, podpisów pod nimi, zapraszanie na rekolekcje związane z tematyką życia i przesyłanie informacji o ich terminach (Oazy Rekolekcyjne Diakonii Życia, rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, itp.), zapraszanie na adoracje małżeńskie,
 • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia -poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia (m.in. marsze życia i rodzin), duchową adopcję (organizowaną na Dniach Wspólnoty jak i w parafiach), pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, uchodźcom, uczestnictwo w Mszach świętych w dniu Dziecka Nienarodzonego (15X);
 • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego – rozprowadzanie materiałów pogłębiających wiedzę w zakresie ważnych tematów, udostępnianie tekstów rozważań drogi krzyżowej czy różańca zawierających rozważania dotyczące życia, wspieranie prowadzących wspólnoty młodzieżowe,
 • prelekcje na oazach rekolekcyjnych rodzin i oazach młodzieżowych,
 • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków ruchu: – coroczny pochówek dzieci nienarodzonych w Ostrowie Wielkopolskim, włączenie Ruchu w akcję Bractwa Małych Stópek „Paczuszka dla Maluszka”, Msze Święte w intencji życia – Grupa Obrońców Życia, itp.

Naszym moderatorem jest ks. Maciej Wyzujak, a spotkania formacyjne Diakonii Życia odbywają się w Ostrowie Wielkopolskim w parafii pw. Świętego Ducha.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami służyć Życiu, dzielić się i poszerzać swoją wiedzę.

Odpowiedzialni za Diakonię Życia:
Odpowiedzialni w diecezji i Rejonie Kaliskim: Ania i Karol Marczakowie – 506 522 151, ovis@poczta.onet.pl
W Rejon Południowym: Magda Tronina – 668 804 568, m.tronina@interia.pl

Diakonia Wyzwolenia2024-03-17T15:31:43+01:00

Serdecznie zapraszamy osoby:

 • którym bliska jest idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,
 • które chcą się modlić za uzależnionych i za siebie nawzajem,
 • które czują, że różne nałogi niszczą naszą młodzież i naród polski,
 • które chcą być wierne ideałom Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – Założyciela Krucjaty i promować Nową Kulturę, czyli życie w pełnej wolności od jakichkolwiek uzależnień.

Diakonia liczy kilkunastu członków.

Spotkania w ciągu roku mamy zależnie od potrzeb.

Stałymi punktami jest styczniowe spotkanie opłatkowe w Cieszęcinie podsumowujące rok oraz pielgrzymki KWC do różnych sanktuariów diecezji kaliskiej. Odbywają się one w trzeci weekend sierpnia. Dotychczas odwiedziliśmy: Sadowie, Przygodzice, Nowe Skalmierzyce, Lutynię, Lutogniew, Twardogórę, Chełmce, Tursko, Kobylin, Łubnice, Wodziczną i Skalmierzyce.

Szukajcie nas w kościołach, gdzie jest stała modlitwa prowadzona przez członków krucjaty oraz na dniach wspólnoty.

Miejsca naszych modlitw :

Parafia Św. Apostoła Piotra i Pawła – 8. dnia każdego miesiąca – różaniec – godz. 18.00

Parafia Św. Bł. Teresy z Kalkuty – 13. dnia każdego miesiąca – różaniec – godz. 18.00

Parafia Św. Antoniego Padewskiego – III czwartek miesiąca – różaniec – godz. 16.50

Parafia Św. Pawła – II czwartek miesiąca – Msza Święta, różaniec – godz. 07.30

Konkatedra – każda niedziela – różaniec – godz. 7.75

Parafia MB Fatimskiej – III czwartek miesiąca – różaniec lub koronka – godz. 17.30

Parafia Ducha Świętego – III czwartek miesiąca – różaniec – godz. 17.30

Parafia Najświętszego Zbawiciela – III piątek miesiąca – różaniec – godz. 17.30

Parafia NMP Królowej Polski – I piątek miesiąca – różaniec – godz. 17.30

Parafia Miłosierdzia Bożego – każda środa – różaniec – godz. 18.00

Parafia MB Częstochowskiej – I środa miesiąca – różaniec – godz. 18.00

Parafia Świętej Rodziny – III sobota miesiąca – różaniec – godz. 17.30

Parafia Trójcy Przenajświętszej – I środa miesiąca – Msza Święta, różaniec – godz. 17.30, latem: 18.30

Parafia Trójcy Przenajświętszej – I sobota miesiąca – Msza Święta, różaniec – godz. 07.30

Sanktuarium Św. Wojciecha – I niedziela miesiąca – Koronka do BM, Msza Święta – godz. 11.45

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej – środa – Koronka do BM, różaniec – godz. 08.00

Parafia Św. Apostoła Piotra i Pawła – co dwa tygodnie/termin ruchomy – Koronka do BM – godz. 17.45

Parafia MBNP – środa – różaniec – godz. 17.45

Parafia Św. Stanisława Bp. – III niedziela miesiąca – Koronka do BM – godz. 16.15

Parafia Św. Trójcy – III niedziela miesiąca – Koronka do BM – godz. 15.00

Parafia Św. Stanisława Bpa – środa – nowenna, różaniec – godz. 17.30

Parafia Św. Idziego – III wtorek – Msza Święta – godz. 18.00 (zima), 19.00 (lato)

Parafia Podwyższenie Krzyża Świętego – II sobota – różaniec – godz. 17.30

Parafia pw. Bożego Ciała – ostatnia środa miesiąca – różaniec – godz. 17.15

Parafia NSPJ – III niedziela miesiąca – różaniec lub koronka do MB– godz. 15.00

Parafia MB Różańcowej – III czwartek miesiąca – różaniec – godz. 17.30

Parafia Św. Marcina – każda środa – różaniec – godz. 18.00

Parafia Św. Jadwigi Królowej – każda sobota – różaniec i modlitwa KWC– godz. 7.00

Zapraszamy do kontaktu.
Moderator diecezjalny
– Ks. Jarosław Dębiński 509 446 003
Odpowiedzialni za diakonię – Gabriela i Andrzej Wardeńscy 607 287 296

Diakonia Miłosierdzia2022-09-01T12:28:28+02:00

Diakonia Miłosierdzia narodziła się z potrzeby „wstania z kanapy”. Chcemy przekładać teorie Ewangelii na praktykę bycia ewangelicznymi. Działamy, pomagając potrzebującym, bezdomnym, mieszkańcom ośrodków dla bezdomnych i osobom w kryzysie.

Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu. Modlimy się i rozmawiamy o tym co przed nami, dzieląc się pomysłami i zadaniami. Chcemy by każde spotkanie zakończyło się konkretnym planem działania, które podejmiemy w najbliższym miesiącu.

Nie chcemy jednego: by Diakonia Miłosierdzia kojarzyła się tylko z akcyjnością. To Ewangelia przeniknięta działaniem i działanie przeniknięte Ewangelią.

Kontakt
Ks. Łukasz Skoracki 577 133 053, lukaszskoracki@gmail.com
Asia Lenart 691 088 707, latusek.joanna@gmail.com

Diakonia Liturgiczna2024-02-04T16:48:41+01:00

Ilu z nas siedząc w kościele nie zastanawiało się co jest za ołtarzem? Gdzie i po co wychodzi ministrant? Co widzi celebrans patrząc na wiernych? Jak jest w prezbiterium? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na naszych spotkaniach.

Czym jest Diakonia Liturgii? To przede wszystkim posługa przy ołtarzu, aby swoją obecnością upiększyć i uszlachetnić moment, w którym każdy z nas po raz kolejny może zatopić swoje serce we Krwi Baranka. Patena, gong, trybularz, łódka czy dzwonki – poznasz tutaj ich symbol i znaczenie.

Diakonia Liturgii to możliwość spojrzenia na Eucharystię z innego miejsca w kościele.

Ostatnia wieczerza, która była pierwszą Eucharystią zmieniała swój kształt na przełomie wieków, ale nie zmieniła swojego znaczenia. U nas poznasz ewolucję jaką przeszła, historię powstawania poszczególnych jej części oraz ich znaczenie.

Na spotkania w męskim gronie może przyjść każdy, kto tylko poczuje potrzebę zgłębiania wielkiej tajemnicy wiary. Przyjdź posłuchaj, zapytaj. Pomodlimy się wspólnie, będziemy uczestniczyć w części formacyjnej prowadzonej przez naszego kapłana, wypijemy kawę i po prostu pobędziemy razem w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznawać piękno Eucharystii. Niech każdy mężczyzna z Ruchu Światło-Życie czuje się zaproszony. Każdy będzie mile widziany i na spotkaniach, i przy ołtarzu.

Diakonia Ewangelizacji2022-09-01T12:31:48+02:00

Do służby w tej diakonii zachęca sam Pan Jezus. Tak jak dwa tysiące lat temu zachęcał swoich apostołów, tak dzisiaj powołuje do tego zadania kolejne osoby. Jezus mówi do każdego z nas:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16, 15

Aktualnie przypomina nam o tym również papież Franciszek mówiąc, żebyśmy ewangelizowali i czynili to z radością. Uważamy, że to ogromny przywilej móc nieść miłość Boga w Chrystusie Jezusie innym.

W diakonii ewangelizacji:

 • Chcemy być uczniami Jezusa tam, gdzie żyjemy i gdzie Pan nas pośle. Chcemy kroczyć z Nim.
 • Chcemy rozwijać się jako ewangelizatorzy i starać o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości i jaśniejsze świadectwo Ewangelii. Znamy swoją małość, chcemy więc za zachętą papieża Franciszka, pozwolić, aby inni nas nieustannie ewangelizowali.
 • Chcemy również, żeby Słowo Boże nas nieustannie poruszało i stało się rzeczywistością w naszym życiu. Ewangelizacja wymaga od nas zażyłości ze Słowem Bożym.
 • Chcemy otwierać się na działanie Ducha Świętego, jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Chcemy, żeby Duch Święty uzdolnił nas do wychodzenia z naszych ograniczeń i przemieniał w głosicieli wielkich dzieł Boga, obdarzał siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd.

W tej diakonii jest miejsce dla każdego, kto pragnie być misjonarzem Jezusa. Wystarczy pragnienie, Jezus uzdolni sam. On wie, kim jesteśmy. Nie trzeba się lękać, że się czegoś nie potrafi. I … warto Jezusowi oddać swój czas!!! To się zawsze opłaca.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu.

Czym się zajmujemy?
Między innymi:

 • organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne,
 • przygotowujemy Seminaria Odnowy Wiary,
 • mówimy świadectwa,
 • głosimy kerygmat podczas kursów przedmałżeńskich oraz innych spotkań w kościołach,
 • organizujemy spotkania dla małżeństw, bale karnawałowe, randki małżeńskie,
 • przygotowujemy dni skupienia,
 • trwamy przed Panem adorując Go w Najświętszym Sakramencie.

Odpowiedzialnymi za diakonię ewangelizacji w naszej diecezji Kaliskiej są:
ks. Daniel Zarębski, 697 751 822, zarebski.daniel@gmail.com
Beata i Witold Bzodkowie 667 277 041 bwb1@op.pl

Odpowiedzialnymi za diakonie w rejonach są:
w Rejonie Południowym: Ulka i Karol Winkowscy 504 102 405 / 504 219 680 karolki@tlen.pl
w Rejonie Ostrowskim:
Gosia i Janusz Klagowie – 505 021 126 mjklaga@gmail.com

Diakonia Komunikowania Społecznego2024-02-11T18:18:08+01:00

Diakonia Komunikowania Społecznego zajmuje się szeroko pojętą służbą komunikowania. Mówimy innym o tym co się dzieje u nas we wspólnocie, ale także pokazujemy na zewnątrz jak wygląda wspólnota. Opiekujemy się naszą stroną internetową, robimy zdjęcia, nagrywamy filmiki, jesteśmy w mediach społecznościowych. Mamy swoją audycję radiową.

Jeżeli lubisz ludzi i jesteś otwarty na to by poświęcić swój czas innym, a przede wszystkim poświęcić go Bogu to zapraszamy do kontaktu. Nie wymagamy żadnego doświadczenia czy też umiejętności. Najważniejsza jest chęć służby.

Chcesz spróbować? Potrzebujesz więcej informacji?

Kontakt:
Monika Kanclerz: 661 651 363
lub napisz dks@oaza.kalisz.pl

Diakonia Muzyczna2022-09-01T12:31:33+02:00

Diakonia muzyczna to grupa osób, która służy swoim talentem w Ruchu Światło-Życie grając i śpiewając podczas dni wspólnoty, rekolekcji formacyjnych i innych spotkań oazowych. Śpiew towarzyszący wydarzeniom we wspólnocie pozwala lepiej przeżywać msze święte, adoracje, modlitewne czuwania, pielgrzymki.

Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: „Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”

Bycie w diakonii muzycznej daje możliwość poznawania śpiewu liturgicznego, sposobów jego wykonywania i doskonalenia umiejętności grania na instrumentach muzycznych. Celowi temu służy przede wszystkim systematyczna praca na wspólnych próbach, ale też indywidualna, w domowym zaciszu.

Zachęcamy i zapraszamy do angażowania się wszystkich kochających muzykę, lubiących śpiew, grających na instrumentach, wszystkich pragnących rozwijać się i służyć wspólnocie.

Odpowiedzialnymi za Diakonię Muzyczną Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji są:
w diecezji i Rejonie Ostrowskim – Andrzej Pawłowski 667 788 817, andrzejpawlow@o2.pl
w Rejonie Kaliskim – Jacek i Anna Maleńczykowie 504 821 228, jacekmalenczyk@wp.pl
w Rejonie Południowym – Jolanta Skiba () 603 305 240, jolski@op.pl

Diakonia Modlitwy2023-02-04T20:36:38+01:00

Lubimy się modlić i oddawać chwałę naszemu Panu.

Słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana – „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. […] Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni” – są dla nas zaproszeniem do modlitwy we wspólnocie. Jako diakonia łączymy się w codziennej modlitwie w nadsyłanych do nas intencjach oraz uczestniczymy, według możliwości, w codziennej Eucharystii.

Posługujemy także modlitwą wstawienniczą i prowadzimy oazowe spotkania uwielbieniowe.

Spotykamy się raz w miesiącu, w kościele św. Stanisława BM w Wieruszowie, najczęściej w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19:00. Jest to czas spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, wypełniony modlitwą, adoracją Najświętszego Sakramentu i rozważaniem Słowa Bożego. Nie brakuje także rozmowy przy stole i formacji duchowej poprzez konferencje głoszone przez naszego kapłana. Raz w miesiącu, najczęściej w trzecią niedzielę, zapraszamy do kościoła św. Stanisława BM w Wieruszowie na Eucharystię o godz. 16:30 i modlitwę uwielbienia.

Modlitwa jest jak oddech Pana Boga w nas, bez którego żaden chrześcijanin nie może żyć. Jeżeli chcesz wspólnie z nami spotykać się z Chrystusem, przyjdź i zostań z nami na stałe albo bądź kiedy możesz… „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Diakonia Modlitwy Rejonu Południowego
moderator: Ks Jakub Stanecki, tel. 530 129 193
osoba odpowiedzialna: Dorota Owczarczak, tel. 795 235 213 / dorotawlkp@wp.pl

Diakonia Modlitwy Rejonu Ostrowskiego
moderator:
osoba odpowiedzialna: Maria Bazak, tel. 605 148 577

Skrzynka modlitewna: modlitwa@oaza.kalisz.pl

Aktualności z Diakoni

Aktualności z Diakoni

Przejdź do góry