W sobotę 7 października w Czarnymlesie odbyło się jesienne Diecezjalne Spotkanie Diakonii Muzycznej. Uczestniczyło w nim 14 osób ze wszystkich trzech rejonów Domowego Kościoła oraz po raz pierwszy, przedstawiciele Wspólnoty Młodzieżowej: Zosia, Emilka i Mikołaj.

Rozpoczęliśmy o godz. 9.00 śniadaniem w myśl zasady: „Duch Święty najlepiej działa na naturę wypoczętą i najedzoną”. Część z nas, z uwagi na I sobotę miesiąca, uczestniczyła wcześniej w Eucharystii. Większość spotkania poświęciliśmy na przygotowanie do Powakacyjnego Dnia Wspólnoty, a na zakończenie modliliśmy się Godziną Czytań z Liturgii Godzin.

Moją wielką radością była uczestnicząca w spotkaniu młodzież, która latem przeżyła rekolekcje w podwójnej roli, jako uczestnicy i posługujący. Okazuje się, że wśród oazowiczów są młodzi z talentem, a to daje nadzieję na rozwój diakonii muzycznej.

W roku formacyjnym zaplanowane jest jeszcze drugie, wiosenne spotkanie. Obydwa mają podobny cel: poznanie się, podzielenie się doświadczeniem w posługiwaniu oraz przygotowanie do wydarzeń o charakterze diecezjalnym.

Goszczący nas moderator ks. Daniel, w podsumowaniu, podzielił się myślą, że muzyka i śpiew czynią piękniejszym głoszenie Słowa, czynią Jego przekaz atrakcyjniejszym, są jak bombonierka, jak pięknie zapakowany prezent cieszący obdarowanego. Życzymy sobie i tym, którym służymy, aby nasz wysiłek pomagał wszystkim napełniać się Bożym Duchem, byśmy coraz bardziej, do czego nas zachęca hasło roku, stawali się Żywym Kościołem.

Andrzej Pawłowski