2 marca odbyło się drugie z zaplanowanych na ten rok formacyjny diecezjalne spotkanie diakoni muzycznej. Tym razem gościliśmy w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Przygodzicach.

W pierwszej części spotkania towarzyszył nam miejscowy proboszcz ks. Marcin Taisner z którym odmówiliśmy Modlitwę Przedpołudniową z Liturgii Godzin. W drugiej części podzieliliśmy się praktyką doboru części stałych mszy świętej ich stosowania ze zwróceniem uwagi na aktualnie przeżywane okresy liturgiczne. Uświadomiliśmy sobie kolejny raz, jak ważne jest, aby korzystać z pomocy, jaką jest śpiewnik Exultate Deo. Żadna inna wspólnota nie posiada własnego, zatwierdzonego do użytku kościelnego, śpiewnika liturgicznego. Tym bardziej powinniśmy go cenić i korzystać, na miarę naszych muzycznych możliwości, z bogactwa pieśni i śpiewów tam zamieszczonych. W ostatnich dniach odeszła od nas do Pana jego autorka, Gizela Skop z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, wielki autorytet muzyczny nie tylko w naszej wspólnocie.

W tej części spotkania nie zabrakło też wspólnego śpiewu, który był w pewnym sensie przygotowaniem do dnia wspólnoty w rejonach. Na koniec odprawiliśmy Drogę Krzyżową.

W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Reprezentowane były wszystkie rejony, najwięcej z Kalisza.

Andrzej Pawłowski