Dekret
Penitencjarii Apostolskiej o odpuście zupełnym
na czas pielgrzymowania na Jasną Górę
9 września 2023 r.
w ramach obchodów jubileuszu Domowego Kościoła

 Prot. N. 1020/22/I

Dekret

Penitencjaria Apostolska, dla wzrostu pobożności wiernych i dla zbawienia ich dusz, mocą uprawnień nadanych jej w specjalny sposób przez Ojca świętego Franciszka, z Bożej Opatrzności papieża, odpowiadając na prośby niedawno skierowane przez Jego Ekscelencję Wacława Depo, Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego, razem z Moderatorem Krajowym Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, podczas jego złotego jubileuszu, z niebiańskich skarbców Kościoła udziela łaskawie Odpustu zupełnego po należytym wypełnieniu jego zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Papieża). Będą mogli go uzyskać dnia 9 września 2023 roku jego członkowie i inni wierni prawdziwie skruszeni i kierowani miłością
oraz ofiarować go również jako pomoc dla dusz w czyśćcu cierpiących, jeśli
w pielgrzymce nawiedzą sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
i tam pobożnie będą uczestniczyć w jubileuszowych celebracjach lub przynajmniej pobożnie odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, dodając modlitwy
do Najświętszej Maryi Panny.

wszystkie informacje znajdziecie tutaj: https://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/jubileusz-dk-dar-odpustu-zupelnego/