Nie szukajmy drogi, tylko Pana!
Kolejny raz na naszej formacyjnej drodze było nam dane spotkać naszego pasterza bp. Damiana Bryla, który podczas Eucharystii rozpoczynającej Diecezjalną Oazę Matkę skierował do nas bardzo ważne słowa.
Biskup bardzo mocno podkreślał istotę Słowa Bożego w naszym życiu, mówił o tym jak ważne jest codzienne karmienie się nim i przeżywanie wszystkich wydarzeń w obecności Słowa Bożego. Nawiązując do Ewnagelii wg św. Marka porównał ziarno do naszych małości i niepozorności, do tych miejsc, w których nie domagamy: „Musimy zgadzać się na nasze ograniczenia i słabości, ale to ma nas bardziej otwierać na Bożą łaskę, mamy modlić się w tych momentach, wołać, aby Jezus nas prowadził!”
Za św. Pawłem ksiądz Biskup mówił o tym, że jesteśmy pielgrzymami na drodze ku Jezusowi i nie ma dla nas piękniejszej drogi! Biskup zachęcał: „Chciejmy uczyć się na tej drodze, by być pełniej Jego uczniami.”
To odniesienie do drogi pięknie koresponduje z formacją w Ruchu Światło-Życie i jej jednym z najważniejszych elementów – rekolekcjami! To właśnie uroczystego posłania na rekolekcje i Błogosławieństwa do głoszenia udzielił ks. biskup na zakończenie Mszy Św. w Sanktuarium św. Idziego, w którym zgromadzili się przedstawiciele Ruchu Światło-Życie diecezji kaliskiej. Parom moderatorskim odpowiedzialnym za rekolekcje organizowane przez naszą diecezję podczas tegorocznych wakacji ks. Damian Zarębski wraz z ks. Biskupem wręczyli świece, które za kilka tygodni staną się świecami oazowymi! Polecajmy czas rekolekcji w naszych modlitwach, by uczestnicy i organizatorzy na tej drodze formacyjnej Ruchu Światło-Życie w tym świętym czasie rekolekcji szukali i odnajdywali Pana!

Po Eucharystii do wieczora trwała radosna agapa i czas dla siostry i brata. Zapraszamy na relację do galerii zdjęć!

Dla przypomnienia podajemy rekolekcje organizowane przez Ruch Światło-Życie diecezji kaliskiej, dla których są jeszcze wolne miejsca i można się zapisać:

DOM – Rozesłanie