Papież Franciszek w swoim orędziu na Światowy Dzień Ubogich pisze: „Apostoł Paweł (…) zachęca chrześcijan należących do wspólnot przez niego założonych, aby pomagali ubogim z pierwszej wspólnoty w Jerozolimie i by czynili to «nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg» (2 Kor 9, 7). Nie chodzi o to, by uspokoić sumienie poprzez danie jakiejś jałmużny, ale raczej o przeciwstawienie się kulturze obojętności i niesprawiedliwości, którą często praktykuje się w stosunku do ubogich.”

Przyłączamy się do tego apelu. Chcielibyśmy, żeby ten dzień stał się okazją do zauważenia osób ubogich, do uczynienia małego gestu solidarności.

Akcja „Prezent dla bezdomnego” ma na celu przeciwstawienie się obojętności i poprzez mały gest przywracanie nadziei i radości.

Wystarczy, że wpłacisz dowolną kwotę na konto Stowarzyszenia Ruchu Światło-Życie – DK Kalisz:
07 1240 1574 1111 0011 0248 2552
z dopiskiem „prezent dla bezdomnego”,
lub wrzucisz dowolną kwotę do naszej skarbonki podczas dnia wspólnoty 11 grudnia.

My wraz z diakonią miłosierdzia przekażemy te pieniądze na pomoc dla osób z ośrodków Caritas w Słupi pod Kępnem oraz Ostrowie Wielkopolskim.

Chcielibyśmy by mieszkańcy tych domów mieli okazję kupić sobie świąteczny upominek, bardzo chcemy im w tym pomóc. Liczymy na Wasze wsparcie!

„Dlatego też wy również, kiedy zobaczycie człowieka na ziemi, który znajduje się w ubóstwie jak rozbitek na morzu, nie osądzajcie, nie proście o rachunek z jego postępowania, ale uwolnijcie go od nieszczęścia” powtarzamy za Janem Chryzostomem.

Udostępnij proszę tę wiadomość, niech dobro się niesie!

Asia i Kamil Lenart
ks. Łukasz Skoracki
Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie Diecezji Kaliskiej