W dniach 4-5 listopada 2022 r. w Kazimierzu Biskupim odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD). Gospodarzem była wspólnota Ruchu Światło-Życie diecezji włocławskiej. Spotkanie odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej Rodziny.

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych organizowany jest w 6 filiach: poznańskiej (w której znajduje się diecezja kaliska), śląskiej, krakowskiej, lubelskiej, warszawskiej i pelplińskiej. Spotkania te odbywają się 2 razy w roku – wiosną i jesienią.

DWDD to spotkanie osób, które odpowiadają za diakonie na szczeblu diecezjalnym, czyli moderatorzy diecezjalni, para filialna Domowego Kościoła, pary diecezjalne DK wraz z moderatorami diecezjalnymi DK oraz odpowiedzialni za poszczególne diakonie diecezjalne.

W 1977 r. ks. Franciszek Blachnicki pisząc o celach DWDD, zaznaczył, że mają one „inspirować organizowanie i usprawnianie pracy diakonii na szczeblu diecezjalnym i stwarzać okazję do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie”.

W jesiennym DWDD filii poznańskiej uczestniczyło 81 osób: 9 moderatorów, para filialna DK, 5 par diecezjalnych DK, członkowie diakonii diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i 1 osoba z Oazy Dorosłych.

Diecezję kaliską reprezentowali: moderator diecezjalny RŚ-Ż i 6 małżeństw DK.

W piątek do Kazimierza Biskupiego przybyli moderatorzy i krąg filialny (czyli para filialna DK i pary diecezjalne DK filii poznańskiej). DWDD rozpoczęliśmy Mszą Świętą z nieszporami, po której obyło się spotkanie moderatorów i kręgu filialnego.

W sobotę po jutrzni nastąpiło zawiązanie wspólnoty i przestawienie diakonii diecezji: włocławskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, poznańskiej i kaliskiej.

W sześciu grupach podejmowaliśmy refleksję nad referatem programowym moderatora generalnego, ks. Marka Sędka, „Życie w świetle. Współczesne wyzwania dla członków Ruchu Światło-Życie” z tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych na Jasnej Górze. Rozmawialiśmy o tym jak patrzymy na KWC, czy nie ogranicza się ona dla nas tylko do abstynencji. Dzieliliśmy się przykładami działań ludzi naszego ruchu, świadczących o szerokim rozumieniu KWC.

Próbowaliśmy zmierzyć się ze słowami ks. Blachnickiego, dotyczącymi czterech cech współczesnego człowieka (dezintegracja, konsumpcjonizm, pragnienie sukcesu za wszelką cechę, podatność na manipulacje). Zastanawialiśmy się która z nich wydaje się najbardziej trafna i aktualna oraz do jakiego działania w związku z tym czujemy się wezwani.

Po południu odbyło się także spotkanie w ramach diecezjalnych diakonii specjalistycznych, gdzie uczestnicy dzielili się doświadczeniami i świadectwem życia w kontekście słowa programowego. Odbyły się spotkania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Ewangelizacji, Liturgicznej, Misyjnej, Modlitwy. Pojedyncze osoby z Diakonii Życia, Słowa, Komunikowania Społecznego, Wyzwolenia dołączyły do tych spotkań.

Czym jest DWDD pisała Anna Pełka w 104 numerze (dzisiaj już niestety nie wydawanej) „Oazy”: Jak każdy dzień wspólnoty, tak również DWDD służy budowaniu jedności w Ruchu poprzez charyzmat spotkania: wspólne dzielenie, rozmowy, przeżycie jedności „merytorycznej” poprzez pochylenie się nad jednym dla całego Ruchu tematem, przepływ informacji, wreszcie zgromadzenie się i przeżycie jedności w Duchu Świętym na liturgii, zwłaszcza eucharystycznej.

DWDD to „przepływ życia i informacji”. To spotkanie, gdzie poprzez Eucharystię, Liturgię Godzin tworzy się jedność. DWDD to przestrzeń, gdzie można się zainspirować pomysłami i działaniami innych oazowiczów, gdzie można podzielić się radościami i trudnościami, dowiedzieć się jak inni sobie z nimi radzą. Takie spotkania sprzyjają tworzeniu więzi między ludźmi, a one pomagają w podejmowaniu współpracy przy oazowych dziełach. A że te wszystkie dobre rzeczy nie tworzą się tylko na jednym spotkaniu to zapraszamy wszystkich odpowiedzialnych z naszej diecezji na kolejne DWDD, które odbędzie się na wiosnę w Poznaniu. Natomiast gospodarzem jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w 2023 roku będzie diecezja kaliska – z czego ogromnie się cieszymy.

Katarzyna Dudka-Kania

DWDD Kazimierz Biskupi – galeria zdjęć.

zobacz całą galerię
Google Photo
Google Photo
Google Photo