W niedzielę 19 marca odbyło się spotkanie diakonii modlitwy rejonu ostrowskiego, które miało szczególny charakter, ponieważ stanowiło zakończenie odprawianych indywidualnie 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do zawierzenia swojego życia św. Józefowi.

Codzienne rozważanie treści zawartych w książce ks. Donalda Calloway’a pt.: „Konsekracja św. Józefowi” a także codzienna modlitwa za pośrednictwem Małżonka Maryi – były dla nas odkrywaniem niezwykłości tego wielkiego świętego i utwierdzaniem się w przekonaniu – jak potężnym jest On orędownikiem duchowym, zwłaszcza w dzisiejszych skomplikowanych czasach.

Co więcej, podczas tych 33 dni wyraźnie i na różne sposoby odczuwaliśmy towarzyszenie i bliskość św. Józefa, Jego troskę o nasz duchowy dobrostan!! Ten czas skupienia przy Nim spowodował, że jeszcze bardziej Go pokochaliśmy.

33 dni przygotowania i uświadamiania sobie mocy św. Józefa zaowocowały tym, że ponad 50 osób radośnie i z ufnością zawierzyło św. Józefowi swoje życie, przyjmując Go za swojego Opiekuna i Ojca Duchowego – jednocześnie pragnąc naśladować Go w Jego cnotach.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy św., sprawowanej przez ks. Jakuba Małolepszego, który podczas homilii podsumował czas rekolekcyjnych wysiłków.

Następnie wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa o cudownym uzdrowieniu ostrowskiej Salezjanki, Siostry Ireny oraz o wpływie tego doświadczenia na Jej życie duchowe i umiłowanie Eucharystii. Siostra pokazała nam, na swoim przykładzie, jak można żyć w bliskości z Jezusem na co dzień.

Istotną częścią spotkania była dziękczynna Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Na zakończenie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Jagoda i Zbyszek