Za nami kolejne, niezwykle budujące doświadczenie wspólnoty Domowego Kościoła! Dzięki łasce Bożej dane nam było po raz 27 uczestniczyć w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W tym roku w pielgrzymce wzięło udział ponad półtora tysiąca członków naszej wspólnoty!

Spotkanie w Sanktuarium rozpoczął Ks. Prałat dr Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium św. Józefa, witając przybyłych do Kalisza pielgrzymów z 36 polskich diecezji. Następnie ks. dr hab. Piotr Kulbacki w imieniu swoim oraz moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Marka Sędka, pozdrowił serdecznie wszystkich zgormadzonych. Słowo powitania skierowali także Moderator Krajowy Domowego Kościoła ks. Damian Kwiatkowski, Para Krajowa Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie oraz Para Diecezjalna diecezji kaliskiej Patrycja i Grzegorz Klonowscy. Po wspólnej modlitwie do Ducha Świętego rozpoczęła się konferencja wygłoszona przez ks. Witolda Burdę, postulatora w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów z Markowej. W swojej konferencji ks. Witold przybliżył nam etapy drogi do świętości rodziny Ulmów – Samarytan z Markowej. Usłyszeliśmy słowo o fundamencie świętości Józefa i Wiktorii Ulmów – były nim wiara i wartości przekazywane im przez ich rodziców. Ks. Witold w pięknych słowach opowiadał jak wielką troskę mieli Józef i Wiktoria o rozwój odpowiedzialności i miłosierdzia, a także o życie duchowe osobiste, rodzinne i parafialne oraz jak ich codzienność stawała się drogą do świętości. Konferencja, która była zarazem osobistym świadectwem ks. Witolda o doświadczeniu bliskości tych „zwyczajnych” Błogosławionych, była poruszająca i wyjątkowa. Rozważania zostały zakończone krótkim nabożeństwem przed obecnymi w Sanktuarium relikwiami Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Następnie w programie pielgrzymki zaplanowany był czas dla Brata i Siostry – wielu z nas zapewne spotkało się z przyjaciółmi i znajomymi z różnych rejonów Polski, z którymi dane nam było uczestniczyć w rekolekcjach. Ten czas przepełniała radość ze spotkania z drugim człowiekiem i wdzięczność za dar wspólnoty!
Zwieńczeniem Pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Kaliskiej ks. Damiana Bryla. W homilii ks. Biskup zapraszał do tego, byśmy nie bali się wołać, mocno i wytrwale, o orędownictwo św. Józefa u Boga, bo on nigdy nie zostawia nas samych! Swoje bardzo budujące słowo Bp. Damian kierował do rodziców, którzy dzisiaj mierzą się z ogromnymi trudnościami w przekazywaniu wiary swoim dzieciom. Biskup podkreślał ważną rolę wspólnoty, zapraszając całą rodzinę Domowego Kościoła, byśmy w tym dziele wychowania wzajemnie się wspierali na poziomie kręgów i całej Polski. „Wielu rodziców przeżywa dramaty, gdy ich dzieci odwracają się od Jezusa, gdy dzieci lekceważą wiarę rodziców. Chcemy być przy tych rodzicach, którzy doświadczają takich trudności! Módlmy się o siłę i wytrwałość za siebie wzajemnie.” – mówił Bp. Damian Bryl.

Ks. Biskup w homilii nawiązując do Ewangelii wg św. Marka podkreślał, że przed Bogiem każdy z nas ma stać się jak dziecko, które bezgranicznie ufa, doświadcza miłości, zanim jeszcze ono samo zacznie kochać, a także potrzebuje innych, by móc wzrastać. I my mamy stać się takimi dziećmi, mamy otworzyć się na miłość Bożą! Homilię Ks. Biskup zakończył zaproszeniem na 28. Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa!

Ufamy, że rzeczywiście będzie nam dane za rok znów uczestniczyć w tym wydarzeniu!
Niech Bóg będzie uwielbiony we Wspólnocie Domowego Kościoła i wszystkich działaniach Jego członków, a Błogosławiona rodzina Ulmów wskazuje nam drogę do świętości każdego dnia!

Osoby, które zechciałyby się podzielić swoim szczególnym doświadczeniem tej Pielgrzymki lub działaniem św. Józefa w swoim życiu, zachęcamy do przesłania swojego świadectwa na adres dks@oaza.kalisz.pl

Pielgrzymka DK 2024 Kalisz