Za nami kolejny, dodający sił i mocy Dzień Wspólnoty! Rejon ostrowski po raz drugi spotkał się w Jankowie Przygodzkim. Ten Adwentowy Dzień Wspólnoty był okazją do spojrzenia na rozumienie liturgii i naszego udziału w niej. W konferencji wygłoszonej przez ks. Tomasza Kaczmarka usłyszeliśmy, że „Życie w świetle” w szczególny sposób jest związane z życiem Eucharystią. Ks. Tomasz na podstawie listu apostolskiego Papieża Franciszka „Desiderio Desideravi” podkreślał, że charyzmat liturgii to źródło i szczyt życia Kościoła. Podczas spotkań w grupach pochyliliśmy się nad symboliką świec w liturgii, a szczególnie w okresie adwentu. Po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w parafialnym kościele uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą sprawowali: Ks. Rafał Kowalski proboszcz parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, ks. Tomasz Kaczmarek moderator rejonu ostrowskiego oraz ks. Kanonik Rafał Mielcarek, ks. Jakub Małolepszy, ks. kanonik Eugeniusz Meksa moderatorzy kręgów w rejonie ostrowskim. Z radością posługiwaliśmy podczas tej parafialnej Mszy św., dając wyraz, że posługa liturgiczna jest charyzmatem Ruchu, którym może on służyć wspólnotom lokalnym, przyczyniając się do budowania żywego Kościoła.

Agapa jak zawsze była okazją do rozmów i spotkań.

Myślę, że każdy wyjechał z tego Dnia Wspólnoty umocniony i napełniony Duchem Świętym do przeżywania zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia…

Po takim Dniu Wspólnoty można czuć ogromną wdzięczność za ten wielki dar, jakim jest Ruch Światło-Życie! Bogu niech będą dzięki!

Asia i Marek Robakowscy

Dzień Wspólnoty w Jankowie Przygodzkim.

Google Photo
Google Photo
Google Photo