Relacja z Dnia Wspólnoty w rejonie ostrowskim

Wielkopostny Dzień Wspólnoty przypadł w czasie, kiedy wszyscy jesteśmy zaangażowani w modlitwę o pokój w Ukrainie i w różne formy pomocy dla osób uciekających z pożogi wojennej oraz dla żołnierzy walczących o suwerenność swojego kraju.

Dlatego też zaplanowane już dużo wcześniej treści Dnia Wspólnoty – który miał miejsce 13 marca w gościnnej parafii p.w. Ducha Świętego – nabrały szczególnego znaczenia.

Głębokie rozważania każdej stacji Drogi Krzyżowej, czas Namiotu Spotkania, praca w grupach – umocniły nas w przekonaniu, że poprzez Krzyż Chrystusa przychodzi ostateczne zwycięstwo nadziei nad lękiem, dobra nad złem, światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią.

W naszych sercach zagościła ufność, że poprzez Krzyż Chrystusa przyjdzie zwycięstwo pokoju nad szaleństwem wojny. Bo przecież z Krzyża Chrystusowego promieniuje miłość, a ks. Franciszek Blachnicki zawsze przypominał, że „miłość Boga zwycięża we wszystkich okolicznościach życia. Zwycięża wtedy, kiedy potrafimy w nią uwierzyć i jej zaufać”.

Pochylanie się nad ofiarą krzyżową naszego Pana Jezusa Chrystusa było impulsem do zastanowienia się nad osobistym znaczeniem Krzyża w życiu każdego z nas.

W obecnej sytuacji, Krzyż jawi nam się przede wszystkim jako wyraz postawy bezinteresownej miłości, postawy dawania siebie, umierania dla siebie…

Tak więc naturalnym i najczęstszym tematem rozmów podczas agapy były różne sposoby i możliwości pomagania uchodźcom. Była też okazja do złożenia ofiar pieniężnych, które zostały przekazane na tzw. fundusz miłosierdzia Domowego Kościoła, aby pomóc jak największej ilości osób doświadczonych cierpieniem spowodowanym przez wojnę.

Za zawsze szeroko otwarte drzwi parafii p.w. Ducha Świętego, za obecność i życzliwość ks. Macieja Wyzujaka, ks. Daniela Zarębskiego, ks. Eugeniusza Meksy i pary diecezjalnej Kasi i Piotra Kaniów; za czas wspólnej modlitwy, formacji, umacniania jedności i braterskich więzi – Bogu niech będą dzięki!

Jagoda i Zbyszek Gajewy