Domowy Kościół2024-04-09T16:11:13+02:00
” Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni… „
(Księga Koheleta 9,9)

Formacja

Formacja

Domowy Kościół

W 1977 roku z inicjatywy ks. Czesława Grzelaka w Ostrowie Wielkopolskim powstał Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Po letnich rekolekcjach przy ostrowskiej farze zawiązał się pierwszy krąg. Obecnie w całej diecezji kaliskiej mamy 42 kręgi, w których formuje się ponad 150 małżeństw.

Dzięki naszej wspólnocie:
Budujemy prawdziwą jedność małżeńską.
Wychowujemy dzieci w duchu chrześcijańskim.
Dążymy razem ze współmałżonkiem do świętości.
Domowy Kościół to miejsce dla każdego sakramentalnego małżeństwa!
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o naszej wspólnocie zerknijcie poniżej:
Domowy Kościół – co to takiego?2022-08-30T14:56:17+02:00

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.

Domowy Kościół pomaga małżonkom kochać coraz bardziej Boga i współmałżonka. Celem Domowego Kościoła jest wspólne osiągnięcie świętości przez małżonków oraz stwarzanie środowiska do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim. Celem naszej wspólnoty jest życie wieczne dla Ciebie i współmałżonka oraz dla Waszych dzieci.

Kto jest założycielem Domowego Kościoła?2022-08-30T14:57:29+02:00

Założycielem Domowego Kościoła jest niezwykły kapłan – ks. Franciszek Blachnicki. W rozwoju wspólnoty pomagała mu siostra Jadwiga Skudro.

Jaki jest znak DK?2023-03-01T15:33:40+01:00
Znakiem DK są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.
Jak wygląda nasza formacja?2022-08-30T15:13:03+02:00

Nasza formacja oparta jest o nauczanie Kościoła i zasady formacyjne dwóch wspólnot: Ruchu Światło-Życie i Équipes Notre-Dame (tzw. END).

Formujemy się podczas 10 spotkań podczas roku (tzw. spotkań kręgu) i rekolekcji Domowego Kościoła. Ważnym miejscem naszej formacji są dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie, gdzie spotykamy ze wspólnotą z naszego rejonu lub diecezji.

Czym jest krąg2022-08-30T15:13:33+02:00

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie wspomagać się w dążeniu do osiągnięcia świętości razem ze współmałżonkiem.

Za krąg odpowiada jedno z małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ono odpowiedzialne za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych.

Czy na spotkaniach jest z nami ksiądz?2022-08-30T15:13:55+02:00

Tak. Na każdym spotkaniu jest z nami kapłan, który pełni rolę opiekuna i doradcy duchowego.

Jak często się spotykamy?2022-08-30T15:14:46+02:00

Krąg Domowego Kościoła spotyka się raz w miesiącu, od września do czerwca. Do tego mamy kilka spotkań ze wspólnotą z naszego rejonu albo diecezji. Są to dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie, powakacyjna pielgrzymka Ruchu Światło-Życie, spotkanie opłatkowe, spotkanie na zakończenie roku formacyjnego.

Co robimy na spotkaniach kręgu?2024-01-15T13:30:45+01:00

Spotkanie kręgu Domowego Kościoła składa się z 3 części. W pierwszej dzielimy się życiem, czyli naszymi radościami i troskami. Podczas drugiej modlimy się – czytamy Pismo Święte oraz odmawiamy dziesiątkę różańca. W trzeciej części dzielimy się naszym życiem duchowym oraz przemyśleniami na przygotowany na dany miesiąc temat formacyjny.

Co robimy poza spotkaniami?2022-08-30T15:19:37+02:00

Staramy się prowadzić zwyczajne chrześcijańskie życie. Pomagają nam w tym tzw. zobowiązania DK, tj.

  • codzienny Namiot Spotkania,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • regularne studium Pisma Świętego,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Czytamy Pismo Święte i staramy się żyć według jego wskazań. Codziennie modlimy się z małżonkiem, modlimy się z dziećmi. Regularne zgłębiamy Biblię. Raz w miesiącu siadamy ze współmałżonkiem by razem z Panem Bogiem omówić ważne sprawy dla naszego małżeństwa i rodziny, a raz w roku przeżywamy rekolekcje Domowego Kościoła.

A co robimy w wakacje?2022-08-30T15:20:45+02:00

Wakacje to nie tylko czas na odpoczynek, ale to również czas przeżywania rekolekcji. Rekolekcje to odejście od codziennego życia, codziennych kłopotów i trosk, aby poświęcić czas Bogu, spojrzeć w Jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, ustawić to życie z Panem Bogiem. Dają one odpoczynek ciała i wzrost ducha, by cały człowiek mógł się rozwijać i z nową siłą powracać do miejsca zamieszkania i pracy. Rekolekcje zmieniają życie – zbliżają do Boga, do współmałżonka i dzieci.

Aktualności

Aktualności

Rejony

Rejony

Ruch Światło-Życie a co za tym idzie Domowy Kościół w naszej diecezji podzielony jest na trzy rejony: Południowy, Kaliski i Ostrowski. Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje kontaktowe do odpowiedzialnych, moderatorów, ale także kręgi oraz miejscowości, w których spotykają się małżeństwa.

Rejon Południowy

Moderator Rejonu
ks. Przemysław Patkowski
tel. 692 312 832
email: przemekpatkowski@o2.pl

Para Rejonowa
Anna i Aleksander Bystrek
tel. 607 506 919 / 693 896 511
email: ankabystrek@wp.pl / o.bystrek@wp.pl

Kręgi

Krąg św. Michała Archanioła – Ostrzeszów

Krąg św. Jana Pawła II – Ostrzeszów, Osiek, Dziadowa Kłoda, Mikorzyn

Krąg św. Józefa – Osiek, Mroczeń, Baranów, Dziadowa Kłoda, Wieruszów

Krąg św. Brygidy – Walichnowy, Byczyna, Wieruszów

Krąg św. Rocha – Mikstat, Przedborów

Krąg św. Krzysztofa – Ostrzeszów, Rogaszyce

Krąg św. Idziego – Mikorzyn

Krąg św. Teresy z Kalkuty – Dziadowa Kłoda, Kępno, Opatów

Krąg św. Rity – Wieruszów, Bolesławiec, Dzietrzkowice

Krąg św. Benedykta – Mikorzyn

Krąg św. Faustyny – Wieruszów, Kaski, Mirków

Krąg św. Tereski – Dziadowa Kłoda, Osiek, Bolesławiec, Wieruszów

Krąg św. Rafała – Ostrzeszów, Donaborów

Krąg bł. Stefana Wyszyńskieg – Wieruszów, Teklinów, Mirków

Rejon Kaliski

Moderator Rejonu Kaliskiego
ks. Jerzy Salamon
tel. 602 710 382
email: xjsalamon@gmail.com

Para Rejonowa
Aleksandra i Andrzej Szczepaniak
tel. 695 211 839 / 661 780 869
email: ola@luxvita.pl / andrzej@luxvita.pl

Kręgi

Krąg św. Jana Pawła II – Kalisz, Chełmce, Kamień, Radliczyce

Krąg św. Joanny Beretty Molli – Kalisz

Krąg Rychnów -Kalisz

Krąg św. Wojciecha i Stanisława – Kalisz/Chełmce

Krąg bł. Franciszka Stryjasa – Chełmce

Krąg św. Rity – Kalisz

Krąg św. Józefa

Krąg św. Maksymiliana Marii Kolbego

Krąg pilotowany 1 – Kalisz

Krąg pilotowany 2 – Godziesze Wielkie

Rejon Ostrowski

Moderator Rejonu
ks. Tomasz Kaczmarek
tel: 600 474 590
email: teka@poczta.wiara.pl

Para Rejonowa
Małgorzata i Szymon Boguccy
tel. 691 793 058 / 606 401 608
email: malgorzata.szubert@wp.pl

Kręgi

Krąg św. Zeli i Ludwika Martin / 2 – Ostrów Wlkp.

Krąg św. Jana Pawła II / 6 – Ostrów Wlkp.

Krąg św. Faustyny / 8 – Ostrów Wlkp. – Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Krąg św. o Pio / 9 – Ostrów Wlkp. – Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela

Krąg Matki Bożej Fatimskiej / 12 – Ostrów Wlkp. – Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Krąg św. Joanny Beretty Molli / 13 – Kobylin, Krotoszyn

Krąg św. Ritty / św. brata Alberta / 17 – Ostrów Wlkp., Janków

Krąg św. Klary / 18 – Kobylin

Krąg św. Ducha / 19 – Ostrów Wlkp. – Parafia pw. Ducha Świętego

Krąg św. Józefa / 20 – Janków

Krąg św. Moniki / 22 – Ostrów Wlkp. – Wysocko, Sadowie

Krąg bł. Marii i Alojzego Quatrocchi / 23 – Jarocin

Krąg św. Zeli i Ludwika Martin / 25 – Krotoszyn

Krąg św. Anny i Joachima / 26 – Ostrów Wlkp. – Parafia pw. Ducha Świętego

Krąg św. Matki Teresy od Dzieciątka Jezus / 27 – Ostrów Wlkp., Wysocko

wspólnota w Ostrowie / W1 – Ostrów Wlkp. – Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 kręgi w pilotażu w Ostrowie Wielkopolskim

2 kręgi w pilotażu w Krotoszynie

Krąg w pilotażu w Jankowie Przygodzkim

Krąg w pilotażu w Granowcu

Przejdź do góry