Diakonia Modlitwy Rejonu Kaliskiego zaprasza na Adorację Najświętszego Sakramentu.

Kościół pw. św. Gotarda, Kalisz, ul. Częstochowska 51
Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18.00