Diakonia Modlitwy Rejonu Kaliskiego zaprasza serdecznie na wspólnotową Adorację.

Można przesyłać intencje modlitewne na:
skrzynkaintencji.dk.kalisz@gmail.com