W niedzielę 5 czerwca w Rogaszycach, w gościnnych progach Ks Tomasza Kaczmarka, naszego moderatora rejonowego DK odbył się ostatni w roku formacyjnym 2021/2022 krąg rejonowy Domowego Kościoła Rejonu Południowego Ruchu Ś-Ż diecezji kaliskiej.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 15:00 Eucharystią i uwielbieniem Najświętszego Sakramentu. Następnie zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez skarbników rejonowych.

Dalsza część popołudnia upłynęła nam miło w ogrodzie parafialnym przy wspólnym stole i grillu. Była to doskonała okazja do podsumowania całego roku formacji, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń oraz zastanowienia się jak motywować małżeństwa do podejmowania letnich rekolekcji oazowych. Na koniec życzyliśmy sobie, aby czas wakacji był czasem wypoczynku rodzinnego i nabrania sił do dalszej posługi we wspólnocie od września.