Nasza formacja oparta jest o nauczanie Kościoła i zasady formacyjne dwóch wspólnot: Ruchu Światło-Życie i Équipes Notre-Dame (tzw. END).

Formujemy się podczas 10 spotkań podczas roku (tzw. spotkań kręgu) i rekolekcji Domowego Kościoła. Ważnym miejscem naszej formacji są dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie, gdzie spotykamy ze wspólnotą z naszego rejonu lub diecezji.