Tak. Na każdym spotkaniu jest z nami kapłan, który pełni rolę opiekuna i doradcy duchowego.