Wakacje to nie tylko czas na odpoczynek, ale to również czas przeżywania rekolekcji. Rekolekcje to odejście od codziennego życia, codziennych kłopotów i trosk, aby poświęcić czas Bogu, spojrzeć w Jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, ustawić to życie z Panem Bogiem. Dają one odpoczynek ciała i wzrost ducha, by cały człowiek mógł się rozwijać i z nową siłą powracać do miejsca zamieszkania i pracy. Rekolekcje zmieniają życie – zbliżają do Boga, do współmałżonka i dzieci.