Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.

Domowy Kościół pomaga małżonkom kochać coraz bardziej Boga i współmałżonka. Celem Domowego Kościoła jest wspólne osiągnięcie świętości przez małżonków oraz stwarzanie środowiska do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim. Celem naszej wspólnoty jest życie wieczne dla Ciebie i współmałżonka oraz dla Waszych dzieci.