Do służby w tej diakonii zachęca sam Pan Jezus. Tak jak dwa tysiące lat temu zachęcał swoich apostołów, tak dzisiaj powołuje do tego zadania kolejne osoby. Jezus mówi do każdego z nas:

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16, 15

Aktualnie przypomina nam o tym również papież Franciszek mówiąc, żebyśmy ewangelizowali i czynili to z radością. Uważamy, że to ogromny przywilej móc nieść miłość Boga w Chrystusie Jezusie innym.

W diakonii ewangelizacji:

 • Chcemy być uczniami Jezusa tam, gdzie żyjemy i gdzie Pan nas pośle. Chcemy kroczyć z Nim.
 • Chcemy rozwijać się jako ewangelizatorzy i starać o lepszą formację, o pogłębienie naszej miłości i jaśniejsze świadectwo Ewangelii. Znamy swoją małość, chcemy więc za zachętą papieża Franciszka, pozwolić, aby inni nas nieustannie ewangelizowali.
 • Chcemy również, żeby Słowo Boże nas nieustannie poruszało i stało się rzeczywistością w naszym życiu. Ewangelizacja wymaga od nas zażyłości ze Słowem Bożym.
 • Chcemy otwierać się na działanie Ducha Świętego, jak apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Chcemy, żeby Duch Święty uzdolnił nas do wychodzenia z naszych ograniczeń i przemieniał w głosicieli wielkich dzieł Boga, obdarzał siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, głośno, w każdym czasie i miejscu, także pod prąd.

W tej diakonii jest miejsce dla każdego, kto pragnie być misjonarzem Jezusa. Wystarczy pragnienie, Jezus uzdolni sam. On wie, kim jesteśmy. Nie trzeba się lękać, że się czegoś nie potrafi. I … warto Jezusowi oddać swój czas!!! To się zawsze opłaca.

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu.

Czym się zajmujemy?
Między innymi:

 • organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne,
 • przygotowujemy Seminaria Odnowy Wiary,
 • mówimy świadectwa,
 • głosimy kerygmat podczas kursów przedmałżeńskich oraz innych spotkań w kościołach,
 • organizujemy spotkania dla małżeństw, bale karnawałowe, randki małżeńskie,
 • przygotowujemy dni skupienia,
 • trwamy przed Panem adorując Go w Najświętszym Sakramencie.

Odpowiedzialnymi za diakonię ewangelizacji w naszej diecezji Kaliskiej są:
ks. Daniel Zarębski, 697 751 822, zarebski.daniel@gmail.com
Beata i Witold Bzodkowie 667 277 041 bwb1@op.pl

Odpowiedzialnymi za diakonie w rejonach są:
w Rejonie Południowym: Ulka i Karol Winkowscy 504 102 405 / 504 219 680 karolki@tlen.pl
w Rejonie Ostrowskim:
Gosia i Janusz Klagowie – 505 021 126 mjklaga@gmail.com