Diakonia Miłosierdzia narodziła się z potrzeby „wstania z kanapy”. Chcemy przekładać teorie Ewangelii na praktykę bycia ewangelicznymi. Działamy, pomagając potrzebującym, bezdomnym, mieszkańcom ośrodków dla bezdomnych i osobom w kryzysie.

Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu. Modlimy się i rozmawiamy o tym co przed nami, dzieląc się pomysłami i zadaniami. Chcemy by każde spotkanie zakończyło się konkretnym planem działania, które podejmiemy w najbliższym miesiącu.

Nie chcemy jednego: by Diakonia Miłosierdzia kojarzyła się tylko z akcyjnością. To Ewangelia przeniknięta działaniem i działanie przeniknięte Ewangelią.

Kontakt
Ks. Łukasz Skoracki 577 133 053, lukaszskoracki@gmail.com
Asia Lenart 691 088 707, latusek.joanna@gmail.com