Lubimy się modlić i oddawać chwałę naszemu Panu.

Słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana – „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. […] Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni” – są dla nas zaproszeniem do modlitwy we wspólnocie. Jako diakonia łączymy się w codziennej modlitwie w nadsyłanych do nas intencjach oraz uczestniczymy, według możliwości, w codziennej Eucharystii.

Posługujemy także modlitwą wstawienniczą i prowadzimy oazowe spotkania uwielbieniowe.

Spotykamy się raz w miesiącu, w kościele św. Stanisława BM w Wieruszowie, najczęściej w trzeci czwartek miesiąca o godz. 19:00. Jest to czas spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, wypełniony modlitwą, adoracją Najświętszego Sakramentu i rozważaniem Słowa Bożego. Nie brakuje także rozmowy przy stole i formacji duchowej poprzez konferencje głoszone przez naszego kapłana. Raz w miesiącu, najczęściej w trzecią niedzielę, zapraszamy do kościoła św. Stanisława BM w Wieruszowie na Eucharystię o godz. 16:30 i modlitwę uwielbienia.

Modlitwa jest jak oddech Pana Boga w nas, bez którego żaden chrześcijanin nie może żyć. Jeżeli chcesz wspólnie z nami spotykać się z Chrystusem, przyjdź i zostań z nami na stałe albo bądź kiedy możesz… „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Diakonia Modlitwy Rejonu Południowego
moderator: Ks Jakub Stanecki, tel. 530 129 193
osoba odpowiedzialna: Dorota Owczarczak, tel. 795 235 213 / dorotawlkp@wp.pl

Diakonia Modlitwy Rejonu Ostrowskiego
moderator:
osoba odpowiedzialna: Maria Bazak, tel. 605 148 577

Skrzynka modlitewna: modlitwa@oaza.kalisz.pl