Staramy się prowadzić zwyczajne chrześcijańskie życie. Pomagają nam w tym tzw. zobowiązania DK, tj.

  • codzienny Namiot Spotkania,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • regularne studium Pisma Świętego,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Czytamy Pismo Święte i staramy się żyć według jego wskazań. Codziennie modlimy się z małżonkiem, modlimy się z dziećmi. Regularne zgłębiamy Biblię. Raz w miesiącu siadamy ze współmałżonkiem by razem z Panem Bogiem omówić ważne sprawy dla naszego małżeństwa i rodziny, a raz w roku przeżywamy rekolekcje Domowego Kościoła.