Diakonie

1 09, 2022

Diakonia Życia

2022-10-14T09:33:28+02:00

Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by Ruch Światło-Życie podejmował służbę na rzecz życia. Diakonia ta w Diecezji Kaliskiej również stara się dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i inicjować zaangażowanie ruchu na tym polu. Podejmuje również działania skierowane do ludzi spoza ruchu. Nasze zadania obejmują następujące działania: podejmowanie tematyki związanej [...]

Diakonia Życia2022-10-14T09:33:28+02:00
1 09, 2022

Diakonia Wyzwolenia

2024-03-17T15:31:43+01:00

Serdecznie zapraszamy osoby: którym bliska jest idea Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które chcą się modlić za uzależnionych i za siebie nawzajem, które czują, że różne nałogi niszczą naszą młodzież i naród polski, które chcą być wierne ideałom Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego - Założyciela Krucjaty i promować Nową Kulturę, czyli życie w pełnej wolności od jakichkolwiek uzależnień. [...]

Diakonia Wyzwolenia2024-03-17T15:31:43+01:00
1 09, 2022

Diakonia Miłosierdzia

2022-09-01T12:28:28+02:00

Diakonia Miłosierdzia narodziła się z potrzeby "wstania z kanapy". Chcemy przekładać teorie Ewangelii na praktykę bycia ewangelicznymi. Działamy, pomagając potrzebującym, bezdomnym, mieszkańcom ośrodków dla bezdomnych i osobom w kryzysie. Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu. Modlimy się i rozmawiamy o tym co przed nami, dzieląc się pomysłami i zadaniami. Chcemy by każde spotkanie zakończyło się konkretnym [...]

Diakonia Miłosierdzia2022-09-01T12:28:28+02:00
1 09, 2022

Diakonia Liturgiczna

2024-02-04T16:48:41+01:00

Ilu z nas siedząc w kościele nie zastanawiało się co jest za ołtarzem? Gdzie i po co wychodzi ministrant? Co widzi celebrans patrząc na wiernych? Jak jest w prezbiterium? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź na naszych spotkaniach. Czym jest Diakonia Liturgii? To przede wszystkim posługa przy ołtarzu, aby swoją obecnością upiększyć i uszlachetnić [...]

Diakonia Liturgiczna2024-02-04T16:48:41+01:00
1 09, 2022

Diakonia Ewangelizacji

2022-09-01T12:31:48+02:00

Do służby w tej diakonii zachęca sam Pan Jezus. Tak jak dwa tysiące lat temu zachęcał swoich apostołów, tak dzisiaj powołuje do tego zadania kolejne osoby. Jezus mówi do każdego z nas: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Mk 16, 15 Aktualnie przypomina nam o tym również papież Franciszek mówiąc, żebyśmy ewangelizowali i czynili [...]

Diakonia Ewangelizacji2022-09-01T12:31:48+02:00
1 09, 2022

Diakonia Komunikowania Społecznego

2024-02-11T18:18:08+01:00

Diakonia Komunikowania Społecznego zajmuje się szeroko pojętą służbą komunikowania. Mówimy innym o tym co się dzieje u nas we wspólnocie, ale także pokazujemy na zewnątrz jak wygląda wspólnota. Opiekujemy się naszą stroną internetową, robimy zdjęcia, nagrywamy filmiki, jesteśmy w mediach społecznościowych. Mamy swoją audycję radiową. Jeżeli lubisz ludzi i jesteś otwarty na to by poświęcić swój [...]

Diakonia Komunikowania Społecznego2024-02-11T18:18:08+01:00
1 09, 2022

Diakonia Muzyczna

2022-09-01T12:31:33+02:00

Diakonia muzyczna to grupa osób, która służy swoim talentem w Ruchu Światło-Życie grając i śpiewając podczas dni wspólnoty, rekolekcji formacyjnych i innych spotkań oazowych. Śpiew towarzyszący wydarzeniom we wspólnocie pozwala lepiej przeżywać msze święte, adoracje, modlitewne czuwania, pielgrzymki. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: „Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i [...]

Diakonia Muzyczna2022-09-01T12:31:33+02:00
1 09, 2022

Diakonia Modlitwy

2023-02-04T20:36:38+01:00

Lubimy się modlić i oddawać chwałę naszemu Panu. Słowa Chrystusa z Ewangelii św. Jana – „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. […] Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni” – są dla nas zaproszeniem do modlitwy we wspólnocie. Jako diakonia łączymy [...]

Diakonia Modlitwy2023-02-04T20:36:38+01:00
Przejdź do góry