Jak patrzymy dziś na KWC? Kim jest człowiek wyzwolony? Co to znaczy żyć w świetle? Na te i jeszcze kilka innych pytań próbowaliśmy sobie odpowiedzieć podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Diakonii.

Spotkanie to odbyło się 26 listopada w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim. Proboszczem parafii jest ks. Tomasz Kaczmarek, obecny moderator Domowego Kościoła w Rejonie Ostrowskim.

Jak to jest w zwyczaju oazy trzy elementy tworzą trzon takich spotkań. Tak też było i tym razem:

Eucharystia. Konferencja. Agapa.

Eucharystii przewodniczył proboszcz miejsca a homilię wygłosił ks. Michał Pacyna, moderator Domowego Kościoła w diecezji, który też później razem z przedstawicielami diakonii wziął udział w spotkaniu.

Konferencją pt. Życie w Świetle = Nowa Kultura, ks. Tomasz wprowadził nas do tematu rozważanego podczas pracy w grupach. Tam też, poza pytaniami, które przytoczyłem na początku odpowiedzieliśmy sobie również na to jakie działania nasz ruch podejmuje by propagować Nową Kulturę? Co my w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy, diakoniach robimy a co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć by dawać świadectwo życia w prawdzie, w wolności od uzależnień i zagrożeń.
Każda grupa miała możliwość zebrane podczas rozmów wnioski i refleksje przedstawić pozostałym by w ten sposób podsumować ten dzień i dać wskazówki do dalszych działań.

Agapa. Nie mogło zabraknąć kawy, ciasta, owoców i wyśmienitej jak zawsze zupy.

Pomimo tego, że propozycji spotkań oazowych jest bardzo dużo to cieszę się, że uczestniczyliśmy z Moniką w tym DDWD. Cieszę się również z tego, że byli z nami też inni członkowie naszej diakonii. Cieszę się, że choć na chwilę mógł odwiedzić nas ks. Grzegorz Mączka, nasz moderator.

Po dobrych spotkaniach wracamy do domu z poczuciem, że nie zmarnowaliśmy czasu. Widzimy ludzi, którzy swoim świadectwem dają nam siłę by przeciwstawić się temu co narzuca nam pędzący świat. Widzimy ludzi, którzy tak jak my chcą budować alternatywny styl życia, dla którego wzorce i inspiracje czerpane są z Ewangelii. Widzimy ludzi, którzy nie poprzestali tylko na podpisaniu deklaracji i trwaniu w abstynencji, ale poprzez swój wysiłek promowania nowej kultury dają świadectwo życia w świetle w swoich rodzinach, w pracy i codziennym życiu.

Za tych ludzi, za takie spotkania, Bogu niech będą dzięki.

Arek.

DDWD – Wysocko Wielkie – 26.11.2022

Google Photo
Google Photo
Google Photo