Jak co roku w sierpniu- miesiącu abstynencji, odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC)

Zgodnie z zapowiedziami, a wbrew prognozom pogody, 15. Pielgrzymka KWC do Kotłowa odbyła się przy pięknej aurze. Ponad 80 osób przyjechało busami (Kalisz i Ostrów Wlkp.) oraz własnymi środkami lokomocji. Piętnaście minut przed Eucharystią weszliśmy procesyjnie, z emblematami Krucjaty do sanktuarium, by pokłonić się Matce Bożej i w dniu Jej święta złożyć przed ołtarzem okazały bukiet róż.

Podczas mszy świętej sprawowanej przez trzech kapłanów dwie osoby złożyły deklaracje abstynenckie. Jest to wielka radość, że w naszej diecezji powiększa się grono tych osób, które nie tylko modlą się o trzeźwość w polskim Narodzie, ale potwierdzają to konkretnym czynem. W homilii ks. Jarosław Dębiński, moderator diecezjalny KWC, przytoczył słowa bł. Bronisława Markiewicza: “Zdrajcą Narodu jest ten, kto chciałby wychować młode pokolenie z kieliszkiem w ręku”. A więc trwajmy w dziękczynieniu Bogu, że przez ręce Sługi Bożego- ks. Franciszka Blachnickiego otrzymaliśmy w Polsce dar, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Przypomnijmy, że KWC ma swoje początki tuż po Jasnogórskich Ślubach Narodu, które miały miejsce 26 sierpnia 1956. Wtedy to powstały Krucjata Trzeźwości i Apostolat Czystości, później przekształcone w Krucjatę Wstrzemięźliwości. Był to czas masowego rozpijania Polaków, kiedy nawet premie wypłacano górnikom w postaci butelek czy beczułek z alkoholem. Władze komunistyczne PRLu zamknęły działalność ks. Blachnickiego, gdy w ciągu niespełna 3 lat ponad 100 tys. osób dorosłych podpisało deklaracje abstynenckie. Dopiero w 1979 roku podczas I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny Krucjata została reaktywowana i pobłogosławiona przez naszego świętego Rodaka. Mimo, że trzeźwość jest nadal ośmieszana homileta apelował do rodziców, by urządzali uroczystości rodzinne bez alkoholu i byli przykładem dla swoich dzieci. A że tak naprawdę tylko Pan Bóg może nas wyzwolić z naszych zgubnych nałogów, homilię zakończył słowami: “Nie bójmy się przyprowadzać uzależnionych do Chrystusa.”

Po Eucharystii wysłuchaliśmy konferencji ks. Jakuba Małolepszego “Świadczyć o prawdzie z miłością”. Istotą rozważań czym jest prawda, co oznacza świadectwo i czym jest miłość, były słowa Jezusa “Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (por. J 8,32). Nasze pragnienie prawdy musimy zastosować w skali społecznej, narodowej… Otwierając się na działanie Boga wyzbywać się egoizmu i z pokorą, ale i determinacją świadczyć o prawdzie całym naszym życiem.

Wysłuchaliśmy też trzech mocnych świadectw członków KWC. A po radosnej i słodkiej agapie, powróciliśmy do kościoła, gdzie ks. Kustosz Łukasz Ograbek przedstawił nam historię sanktarium i cudownego obrazu MB, zwaną MB Pojednania. Spotkanie zakończyliśmy odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji pojednania mieszkańców kotłowskiej, od kilkudziesięciu lat podzielonej, parafii.

2023.08.27 Pielgrzymka KWC do Kotłowa