Od sobotniej wieczornej mszy świętej i przez całą niedzielę 3 marca 2024 parafię w Czarnymlesie odwiedzili małżonkowie Kasia i Piotr, Bożena i Jan, Marcin, Zosia oraz Piotr, aby dać świadectwo, czym dla nich jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Podzielili się swoją wiarą, która wyraża się poprzez życie w abstynencji od alkoholu dla ratowania tych, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Ten czyn jest wyrazem miłości i troski o wyzwolenie od wszelkich zniewoleń, które uwłaczają ludzkiej godności.

Ks. Proboszcz Daniel Zarębski w kazaniach na poszczególnych mszach świętych przedstawił swoim parafianom ideę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

KWC zrzesza osoby, które całkowicie i dobrowolnie, z miłości do Boga i bliźniego, podjęły abstynencję od alkoholu oraz modlitwę w intencji osób dotkniętych nieszczęściem alkoholizmu: uzależnionych i ich rodzin. Modlitwa ta obejmuje także osoby trwające w abstynencji.

Zasadniczym celem KWC jest wyzwolenie narodu polskiego z klęski alkoholizmu, przemiana obyczajów, a także wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.

Słowo „krucjata” pochodzi od łacińskiego słowa ,,crux” – krzyż. Jest w nim wyrażone nasze przekonanie, że wyzwolenie może przyjść tylko stamtąd, z mocy Krzyża.

Członkowie KWC nie piją alkoholu, nie kupują go, nie częstują nim i nie dają go nikomu w prezencie.

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego, Założyciela Ruchu Światło-Życie w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II, który – na progu swego pontyfikatu – powiedział do Polaków: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu…

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności św. Jana Pawła II i przez Niego pobłogosławiona w Nowym Targu, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979.

Serce rosło, gdy się słuchało jak o swoim życiu bez alkoholu opowiadali małżonkowie, mężczyźni i kobiety, a także 18-latka, która śmiało patrzyła w oczy swoim rówieśnikom mówiąc, że można na imprezie, także z okazji osiemnastych urodzin, nie wypić ani grama alkoholu i świetnie się bawić.

Panie Jezu, przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ks.Franciszka Blachnickiego, prosimy, abyś natchnął odwagą i mocą z Nieba choć jedną osobę z tej parafii, aby przez swoją ofiarę podjęcia abstynencji od alkoholu stała się dobrym zaczynem nowego życia i nowej kultury wśród swoich najbliższych. Amen.”

G. A. Wardeńscy