SPOTKANIE DIAKONII WYZWOLENIA
PARAFIA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
KALISZ 19.XI 2022

Podczas spotkania Diakonii Wyzwolenia podsumowaliśmy wydarzenia mijającego roku.
Następnie został nakreślony plan na kolejne miesiące pracy.
Jako Diakonia Wyzwolenia bierzemy udział w realizacji “Narodowego Programu Trzeźwości” poprzez przyjętą na lata 2021-2024 “Strategię”.

I tak w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach:

•  5-7.11. 2021. II Kongres KWC w Sękocinie (hotel “Groman”)
• 29.01.2022. opłatek KWC w Cieszęcinie
• 6-9.03.2022. rekolekcje Ewangelia Wyzwolenia w konkatedrze prowadzone przez ks. Wojciecha Ignasiaka
• 30.04.-3.05.2022. ORDW Pniewy – prowadzone przez ks. Błażejaka i Agatę i Tobiasza Roszaków z Poznania
• 8.06.2022. dziękczynienie za dar Krucjaty w kościele św. Piotra i Pawła w Kaliszu przygotowane i poprowadzone przez Dorotę Kasprzak ze wspólnotą kaliską
• 11.06.2022 konferencja wzorcowa w Warszawie (u OO.Barnabitów, ul.Smoluchowskiego) “Ku trzeźwości Narodu- wezwani do działania”
• 25.06.2022. spotkanie w Dzietrzkowicach u ks. Jarosława Dębińskiego – Podjęcie decyzji o organizacji konferencji w naszej diecezji
• 9.07.2022. spotkanie DDJ w Czarnymlesie u ks. D.Zarębskiego.  Zobowiązanie Diakonii Diecezjalnych do pomocy w organizacji konferencji
• 24.07.2022. spotkanie robocze DW w Ostrowie. Szczegółowy podział funkcji i zadań na konferencję.
• 20.08.2022. Pielgrzymka KWC do Grabowa n/Prosną przygotowana i poprowadzona przez Dorotę Kasprzak
• 3.09.2022. powakacyjny Dzień Wspólnoty w Kaliszu (seminarium). Zbieranie chętnych na konferencję
• 10.09.2022. Konferencja Diecezjalna w Kaliszu “Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania” w auli Akademii Kaliskiej (za konkretną, fizyczną pomoc i modlitwę dziękujemy wszystkim zaangażowanym!)
• 5.11.2022. Kazimierz Biskupi – DWDD (brak diakonii wyzwolenia z innych diecezji!!!)

Plan pracy nakreślony na rok 2023:

• 28.01.2023. spotkanie opłatkowe w Cieszęcinie. Odpowiedzialny: Piotr Balcerek.
• 19-25.02.2023. Tydzień Trzeźwości w parafiach. (zebrać zapotrzebowanie na APOSTOŁA TRZEŹWOŚCI od osób prowadzących nabożeństwa KWC w swoich parafiach. Odpowiedzialny: Andrzej Wardeński)
•  marzec 2023 – Lokalna Konferencja “Ku trzeźwości Narodu” w Krotoszynie  Odpowiedzialny: Ryszard Orzeł
• Wielki Post – Rekolekcje Ewangelii Wyzwolenia w Nowych Skalmierzycach (parafia Bożego Ciała) Odpowiedzialna  Urszula Wojciechowska.
• 10.06.2023. – Dziękczynienie za dar KWC w parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu – odpowiedzialna: Ilona Żelazna.
• 26.08.2023. Czastary – Diecezjalna Pielgrzymka KWC. Odpowiedzialny: Ks. Jarosław Dębiński.
• 23.09.2023. Jasna Góra – Ogólnopolska Pielgrzymka KWC. Odpowiedzialni: Dorota Kasprzak oraz Gabriela i Andrzej Wardeńscy

W spotkaniu wzięli udział:

Dorota Kasprzak, Ilona Żelazna, Danuta Macińska, Bogumiła Baszczyńska, Joanna Szczepańska, Aleksandra Zagórowska, Iwona Gradowa, Jerzy Michalik, Ks. Jarosław Dębiński, Urszula Wojciechowska, Gabriela i Andrzej Wardeńscy.

GALERIA ZDJĘĆ 19.11.2022

Google Photo
Google Photo
Google Photo