„Ja jestem Pan i nikt poza Mną” Iz 45,6b

W dniach 3-5 marca 2023 r. w Ośrodku Pascha w Przedborowie odbyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne, oparte o cztery prawa życia duchowego.

Ich organizatorem była ostrowska diakonia ewangelizacji ze wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Rekolekcje poprowadził ks. Sławomir Grześniak, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.

Na rekolekcje byli zaproszeni wszyscy pragnący pogłębić swoją wiarę oraz doświadczyć bliskości i miłości Pana Jezusa.

Łącznie w rekolekcjach wzięło udział 58 osób, w tym 14 małżeństw wraz z dziećmi, nad którymi opiekę sprawowała diakonia wychowawcza.

Od samego początku, jeszcze na etapie przygotowań do rekolekcji, były one omadlane, bo czas rekolekcji jest przede wszystkim czasem działania Pana Boga. Wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę o modlitwę, serdecznie dziękujemy.

Czas rekolekcji był niezwykłym czasem, czasem odkrywania i doświadczania Bożej Miłości w sposób bardzo osobisty. Każdy punkt programu rekolekcji był ważny. Podczas przeżywanej każdego dnia Eucharystii i Adoracji oraz podczas sakramentu pokuty i pojednania doświadczaliśmy obecności i bliskości żywego, prawdziwego i miłosiernego Boga Ojca. W czasie konferencji mogliśmy stawać w prawdzie o nas samych, naszej relacji z Bogiem i z bliźnim. Podczas spotkań w małych grupach pochylaliśmy się nad wybranymi fragmentami Pisma świętego i uświadamialiśmy sobie jak wielki jest Bóg i łaskawy. On troszczy się i zabiega o każdego z nas. Jego jedynym pragnieniem jest nasze zbawienie. Odbyliśmy również modlitewny spacer po okolicznych leśnych drogach, podczas którego rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca świętego. Dla wielu z nas była to niełatwa „droga krzyżowa” z różańcem w ręku. W ostatnim dniu rekolekcji, podczas Eucharystii, każdy z nas mógł po raz pierwszy lub kolejny zawierzyć siebie i swoje życie Jezusowi, który jest jedynym Zbawicielem.

Otwartość, prawdziwa radość i wzajemna życzliwość wszystkich uczestników rekolekcji pozwoliły doświadczyć niezwykłego ducha wspólnoty.

Za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy podczas błogosławionego czasu rekolekcji w okresie trwającego Wielkiego Postu, czasu nawracania i refleksji nad swoim życiem, Bogu niech będą dzięki.

Beata

Rekolekcje Ewangelizacyjne Przedborów – 3-5.03.2023

Google Photo
Google Photo
Google Photo