Rekolekcje diakonijne dla kapłanów Ruchu Światło-Życie odbyły się w Puszczykowie w Domu Braci Serca Jezusowego w dniach od 8 do 11 lutego. Rekolekcje prowadził oazowy biskup Adrian Put z diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a wzięło w nich udział 8 kapłanów z Archidiecezji Poznańskiej i 5 kapłanów z Diecezji Kaliskiej. Tyle suchych meldunkowych informacji.

Z perspektywy już blisko dwóch tygodni od rekolekcji przyznam, że był to dobry czas. Po raz pierwszy przeżyłem swoje rekolekcje w tak małej wspólnocie kapłańskiej i to miało swój szczególny wymiar. Spotykaliśmy się na konferencjach przy stole, gdzie zaraz mogliśmy podzielić się swoim postrzeganiem przedstawionego tematu. Przez to lepiej poznawaliśmy siebie, swoje duszpasterskie działania, by szukać razem nowych rozwiązań na przyszłość. Bardzo ważna okazała się mała grupa do dzielenia i oczywiście wspólne modlitwy brewiarzowe oraz codzienna Eucharystia. Wyjechaliśmy z rekolekcji z postanowieniami, każdy na swoją miarę.
Zachęcam, by każdy pamiętał o swojej drodze formacji i o rekolekcjach, które stanowią istotę naszej drogi w Ruchu Światło-Życie. Na koniec proszę wszystkich, by modlili się za kapłanów.
Ks. Daniel Zarębski

Uczestnicy ORD z diecezji kaliskiej:
ks. Daniel Zarębski,
ks. Tomasz Kaczmarek,
ks. Przemysław Patkowski,
ks. Jakub Małolepszy,
ks. Łukasz Ciesielski.