Zachęcamy do udziału w Diecezjalnym Spotkaniu Diakonii Muzycznej, które odbędzie się w sobotę 2 marca. Celem spotkania jest bliższe poznanie się i integracja osób już posługujących, a jeszcze bardziej pozyskanie nowych członków Diakonii chcących służyć wspólnocie śpiewem i grą na instrumentach. Jak bardzo cenne to umiejętności przekonujemy się zwłaszcza wtedy, kiedy szukamy muzycznych na rekolekcje, spotkania modlitewne, kiedy planujemy adoracje i uwielbienia. Zapraszamy wszystkich chętnych z Domowego Kościoła, Oazy Dorosłych oraz z Oazy Młodzieżowej.

Chcących wziąć udział w spotkaniu prosimy o kontakt pod nr telefonu podanego na plakacie.