„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.”
(J 15,13)

Formacja

Formacja

Dzieci i Młodzież

W Ruchu Światło-Życie swoje szczególne miejsce mają dzieci i młodzież. Począwszy od przygotowania do pełnego przeżywania Eucharystii, czytania Pisma Świętego, wdrażania w życie modlitwy, dzieciom ukazywana jest prawda dotycząca więzi łączącej nas z Chrystusem. Kolejnym etapem formacji jest nawiązanie do takich biblijnych pojęć, jak: „nowe życie” i „nowy człowiek” oraz do terminu: „droga” – którym określano chrześcijaństwo w czasach apostolskich. Młodzież podczas swoich spotkań po raz pierwszy otrzymuje syntetyczną wizję ideału głoszonego przez Ruch. Wraz z formacją ewangelicznych rewizji życia, przygotowuje się do dalszego wzrostu w dojrzałości chrześcijańskiej.

1 Oaza Dzieci Bożych

dla dzieci do VI klasy szkoły podstawowej
Tutaj na spotkaniach dzieci poznają Jezusa i pogłębiają swoją więź z Bogiem.

2 Oaza Nowej Drogi

dla młodzieży od VI do VIII klasy szkoły podstawowej
To formacja, której tematyka związana jest z tożsamością osoby – wyrażona w haśle „Ja” – i relacją do osoby, dalej, wyrażona w haśle „Ty” (OND I, OND II) oraz skoncentrowana wokół fundamentów chrześcijańskiej wspólnoty – „my” (OND III).

3 Oaza Nowego Życia

dla młodzieży po I klasie szkoły średniej
Formacja deuterokatechumenalna ukazująca drogę Chrystusowego ucznia – „nowego człowieka”. To formacja oazy „nowego” życia, które człowiek otrzymał od Chrystusa jako wielki dar Boga Ojca.

Jeżeli masz więcej pytań dotyczących spotkań, formacji czy też rekolekcji dla dzieci i młodzieży zadzwoń lub napisz.

Rejon Kaliski:
Boże Maluszki – Ania Szkudlarek 600 351 986
Dzieci (od 3 klasy) i młodzież – Ania Marczak 506 522 151

Rejon Ostrowski:
Dzieci Boże – Asia Robakowska 721 742 225

Osobą odpowiedzialną w diecezji za rekolekcje dzieci i młodzieży jest Patrycja Klonowska 608 628 247.