Adwentowy Dzień Wspólnoty przeżywaliśmy w parafii św. Idziego w Mikorzynie. Para rejonowa, Ania i Olek Bystrkowie, z radością powitała wszystkie kręgi w sali OSP, rozpoczynając niedzielne popołudnie pełne modlitwy, ważnych wydarzeń i wspólnego dzielenia się doświadczeniem wiary.

Rozpoczęcie wydarzenia było pełne ciepła i radości, a następnie ksiądz Marcin Kierzek wygłosił inspirującą konferencję dotyczącą istoty Kościoła. Rozpoczął myślą, że Kościół powstaje z przebitego boku Chrystusa, podobnie jak Ewa z żebra Adama. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, a my, jako jego członkowie, nie jesteśmy sami – istnieją również członkowie w Niebie i w Czyśćcu. Zachęcał także do modlitwy za dusze czyśćcowe i proszenie ich – tak jak świętych – o modlitwę za nas. Przypomniał również o konieczności naszej walki o trwanie w łasce uświęcającej.

Po konferencji uczestnicy spotkali się w grupach, gdzie dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat wartości Wspólnoty. Następnie odbyła się Eucharystia, której przewodniczył Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła, ksiądz Jakub Małolepszy. W trakcie Mszy do Wspólnoty dołączyły nowe małżeństwa z kręgu pilotowanego. Po Komunii odbyło się podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, co stanowiło kolejny ważny etap tego dnia. Działo się to w atmosferze skupienia i modlitwy, gdzie uczestnicy obiecali modlitwę za nienarodzone dzieci i ich rodziny.
Za zakończenie każda rodzina przyjęła indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po zakończeniu Mszy wszyscy zebrani udali się na agapę, gdzie mogli kontynuować wspólne rozmowy, dzielić się posiłkiem i budować więzi w atmosferze radości i braterstwa. Adwentowy Dzień Wspólnoty w parafii św. Idziego w Mikorzynie z pewnością pozostawił trwałe wspomnienia i umocnił więzi między członkami Domowego Kościoła.

Adwentowy Dzień Wspólnoty w rejonie południowym