Diakonia muzyczna to grupa osób, która służy swoim talentem w Ruchu Światło-Życie grając i śpiewając podczas dni wspólnoty, rekolekcji formacyjnych i innych spotkań oazowych. Śpiew towarzyszący wydarzeniom we wspólnocie pozwala lepiej przeżywać msze święte, adoracje, modlitewne czuwania, pielgrzymki.

Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: „Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”

Bycie w diakonii muzycznej daje możliwość poznawania śpiewu liturgicznego, sposobów jego wykonywania i doskonalenia umiejętności grania na instrumentach muzycznych. Celowi temu służy przede wszystkim systematyczna praca na wspólnych próbach, ale też indywidualna, w domowym zaciszu.

Zachęcamy i zapraszamy do angażowania się wszystkich kochających muzykę, lubiących śpiew, grających na instrumentach, wszystkich pragnących rozwijać się i służyć wspólnocie.

Odpowiedzialnymi za Diakonię Muzyczną Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji są:
w diecezji i Rejonie Ostrowskim – Andrzej Pawłowski 667 788 817, andrzejpawlow@o2.pl
w Rejonie Kaliskim – Jacek i Anna Maleńczykowie 504 821 228, jacekmalenczyk@wp.pl
w Rejonie Południowym – Jolanta Skiba () 603 305 240, jolski@op.pl