Zadaniem Diakonii Życia jest troska o to, by Ruch Światło-Życie podejmował służbę na rzecz życia. Diakonia ta w Diecezji Kaliskiej również stara się dbać o formację członków Ruchu w dziedzinie płciowości, miłości, obrony życia i inicjować zaangażowanie ruchu na tym polu. Podejmuje również działania skierowane do ludzi spoza ruchu.

Nasze zadania obejmują następujące działania:

  • podejmowanie tematyki związanej z naszą posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku – w naszych kręgach, na kręgu rejonowym, diecezjalnym, na Dniach Wspólnoty,
  • organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu – w tematyce naturalnych metod planowania rodziny, organizowanie randek małżeńskich,
  • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i inspirowanie udziału w nich – rozsyłanie informacji dotyczących ważnych ustaw, podpisów pod nimi, zapraszanie na rekolekcje związane z tematyką życia i przesyłanie informacji o ich terminach (Oazy Rekolekcyjne Diakonii Życia, rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, itp.), zapraszanie na adoracje małżeńskie,
  • inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia -poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia (m.in. marsze życia i rodzin), duchową adopcję (organizowaną na Dniach Wspólnoty jak i w parafiach), pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, uchodźcom, uczestnictwo w Mszach świętych w dniu Dziecka Nienarodzonego (15X);
  • wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego – rozprowadzanie materiałów pogłębiających wiedzę w zakresie ważnych tematów, udostępnianie tekstów rozważań drogi krzyżowej czy różańca zawierających rozważania dotyczące życia, wspieranie prowadzących wspólnoty młodzieżowe,
  • prelekcje na oazach rekolekcyjnych rodzin i oazach młodzieżowych,
  • inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków ruchu: – coroczny pochówek dzieci nienarodzonych w Ostrowie Wielkopolskim, włączenie Ruchu w akcję Bractwa Małych Stópek „Paczuszka dla Maluszka”, Msze Święte w intencji życia – Grupa Obrońców Życia, itp.

Naszym moderatorem jest ks. Maciej Wyzujak, a spotkania formacyjne Diakonii Życia odbywają się w Ostrowie Wielkopolskim w parafii pw. Świętego Ducha.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą z nami służyć Życiu, dzielić się i poszerzać swoją wiedzę.

Odpowiedzialni za Diakonię Życia:
Odpowiedzialni w diecezji i Rejonie Kaliskim: Ania i Karol Marczakowie – 506 522 151, ovis@poczta.onet.pl
W Rejon Południowym: Magda Tronina – 668 804 568, m.tronina@interia.pl