Kongregacja to wydarzenie, którego nie chce się przeoczyć. Wystarczy raz tam być i już wiesz, dlaczego to jest właściwe miejsce. To już rok, kiedy razem z moją żoną wstaliśmy i przy obecności ponad tysiąca osób wypowiedzieliśmy słowa „Pragnę Służyć”. Nie inaczej było tym razem. Kiedy Beata i Witek oraz ks. Daniel uroczyście, przy pełnej auli wyrażali swoją gotowość do służby, ja w tym momencie, w sercu, po cichu powtarzałem za nimi PRAGNĘ SŁUŻYĆ! Jestem przekonany, że nie tylko ja wypowiadałem te słowa. Każdy z nas ma swoje miejsce w oazie i wszyscy jesteśmy powołani do posługi. Dotyczy to całej wspólnoty. To ogromne brzemię odpowiedzialności – mówił podczas nieszporów ks. biskup Jacek Grzybowski. Spoczywa ono w sposób szczególny na posługujących świadomie! Przez posługę stajemy się obrazem całego Kościoła. Bóg daje nam łaskę i moc by realizować zadania związane z posługą tą we wspólnocie, ale przede wszystkim w całym Kościele. My zaś nikomu nie możemy dać sposobności do zgorszenia. Dotyczy to każdego kto przyjmuje imię Katolika. To ogromna odpowiedzialność! – podkreślał.

Tą odpowiedzialność czujemy również i my. Nie jesteśmy idealni i pewnie wiele można by nam zarzucić, ale chcemy by nasze czyny zawsze prowadziły do Pana Boga! Chcemy jak w obrazie z Ewangelii św. Marka (Mk2,1-12) być tragarzami przyprowadzającymi paralityka do Jezusa. Jak powiedział Ks. biskup Szymon Stułkowski „Mamy swoją pracą, pracą zespołową, szukać nowych sposobów by być narzędziami w rękach Boga”. Każdy ma prawo zobaczyć Jezusa tylko my musimy dać mu tą sposobność – jak nie drzwiami to przez dach. Ksiądz biskup podczas swojej konferencji szczegółowo opisał zachodzące na obrazie przedstawiającym scenę z tego fragmentu ewangelii relacje, pomiędzy Jezusem a zasłuchanym ludem, paralitykiem i św. Piotrem. Jezus uzdrawiający wchodzi w przestrzeń chorego, wyciąga do niego dłoń a on podnosząc się otwiera się na działanie Łaski Bożej. Uzdrowiony bierze w ręce swoje łoże i idzie do domu pełen radości. Piotr, który stoi tuż za Jezusem tak jak On trzyma w dłoni zwój. Tym zwojem jest konkretny projekt do zrealizowania. Doprowadzić ludzi do Boga i głosić jego Królestwo! Każdemu z nas Bóg powierzył taki projekt – „Ukazywać Boga ludziom”.

Obraz pochodzi z : Miniatura, ok. 1020-1030, Codex Aureus Epternacensis, Niemieckie Muzeum Narodowe, Norymberga, Niemcy.

Chęć służby wyrażona na kongregacji każdego dnia pracuje w nas. W małżeństwie realizujemy swoje powołanie dając siebie małżonkowi. W naszych rodzinach robimy wszystko by dzieci miały szansę same odkrywać Bożą miłość. We wspólnocie służymy w diakoniach. Wiem również, że jest wiele miejsc w których już nie jest tak łatwo. Tak jak mówił bp. Stułkowski – To my powołani jesteśmy do misji. Nie bać się ryzyka utraty twarzy dla Jezusa. Działać bezinteresownie i pracować w zespole.

Przed nami kolejny rok pracy. Nasza misja już się zaczęła.

Czy za rok będę chciał pojechać? Kongregacja to wydarzenie, którego nie chce się przeoczyć.

Panie, oto ja poślij mnie.

Arek Skoracki.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z ks. Danielem Zarębskim prosto z sali o. Kordeckiego. W tle słychać tę gorącą, wspólnotową atmosferę. LINK

49 Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż