Tym razem nasza diecezja była gospodarzem Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, które odbyły się w dniach od 4 do 5 listopada 2023r. w Kaliszu. Członków diakonii diecezjalnych filii poznańskiej oraz ich moderatorów gościliśmy w Domu Pielgrzyma przy Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa oraz Szkole Sióstr Nazaretanek i kościele Św.Rodziny.

W DWDD uczestniczyło 107 osób, w tym 7 moderatorów: moderator filii poznańskiej- ks. Piotr Listwoń, moderatorzy diecezjalni Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła: ks. Tomas Gruszto (archidiec. szczecińsko-kamieńska), ks. Dariusz Korolik (diec. zielonogósrsko-gorzowska), ks. Daniel Zarębski (diec. kaliska), ks. Jakub Małolepszy (diec. kaliska), ks. Przemysław Patkowski (Moderator rejonowy, diec. kaliska), ks. Michał Pacyna, para filialna Domowego Kościoła – Jolanta i Piotr Soroka, 6 par diecezjalnych Domowego Kościoła, członkowie diakonii diecezjalnych Ruchu Światło-Życie, pary rejonowe Domowego Kościoła.

Piątkową Eucharystię z nieszporami odprawił moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diec. kaliskiej, ks.Daniel Zarębski, w kaplicy św. Józefa.

W sobotę jutrznię poprowadził ks. Dariusz Korolik, moderator diecezjalny Ruchu Światło- Życie diec. zielonogórsko -gorzowskiej.

Uczestnicy Dnia Wspólnoty w sześciu grupach podejmowali refleksję nad referatem z tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych, wygłoszonym przez o. Bartłomieja Parysa SVD,, Elementy teologii Żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego”, który wcześniej podczas konferencji przybliżył nam ks. Piotr Listwoń. Ks. Piotr zwrócił mi.in. uwagę na to, jak ważny jest żywy kontakt ze Słowem Bożym, czyli rzeczywiste czytanie i słuchanie Słowa Bożego.

Eucharystię tego dnia odprawił i wygłosił słowo również ks. Piotr Listwoń, moderator filii. Usłyszeliśmy, że każdy z nas musi znaleźć swoje miejsce w Kościele, czyli takie, jakie Pan Bóg nam przygotował. Zostaliśmy nakłonieni do refleksji, czy czujemy się zaproszeni Przez Chrystusa, aby być blisko Niego? Czy mamy pragnienie słuchania Jego Słów? Czy pragniemy przychodzić z innym, których też zaprosił, dlatego że wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi? Najpierw potrzebujemy uznać swoją grzeszność i przyjść jako Dziecko Boże, zaprosić do swojego życia Tego, który nas zaprasza. Od tego powinniśmy zacząć, jeśli chcemy rodzić życie, jeśli chcemy stać się żywą częścią Kościoła. Bo nie o to chodzi w odnalezieniu miejsca w Kościele, gdzie będę, gdzie usiądę, ale z Kim! Jeżeli będziemy żyli Duchem św., będziemy napełniali nim swoje serca, będziemy słuchali tego, co Bóg do nas mówi, to On będzie działał w nas i w ten sposób staniemy się żywą częścią Kościoła.

Podczas Dnia Wspólnoty odbyło się także spotkanie w ramach diecezjalnych diakonii specjalistycznych, gdzie uczestnicy dzielili się doświadczeniami i świadectwem życia, jako pogłębienie tematu roku. Odbyły się spotkania następujących diakonii: Oaz Rekolekcyjnych, Ewangelizacji, Liturgicznej, Wyzwolenia, Muzycznej, Modlitwy, Komunikowania Społecznego. Pojedyncze przybyłe osoby z Diakonii Życia oraz Słowa miały wspólne spotkanie. Swoje spotkanie miał też krąg filialny.

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych zakończyliśmy wspólnymi nieszporami, którym przewodniczył ks. Tomasz Gruszto, Moderator DK archidiec. szczecińsko-kamieńskiej.

2023.11.03-04 DWDD w Kaliszu