Cały Rejon Południe Ruchu Światło-Życie zapraszamy do wspólnej modlitwy, rozważania Słowa Bożego i Adoracji NS. Możesz przyjść, kiedy Ci pasuje, albo pozostać z nami na stałe. Trwajmy razem u stóp Pana, bo „gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich…”
Spotykamy się w Kościele Św. Stanisława BiM w Wieruszowie pod opieką naszego moderatora – Ks Jakuba Staneckiego.