„Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania” – to tytuł konferencji w Diecezji Kaliskiej, która odbyła się 10 września 2022 w auli Akademii Kaliskiej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4.

W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób z różnych stron naszej diecezji i spoza niej.

Od godziny 9.00 trwały zapisy uczestników, którzy z niemałym trudem docierali do Collegium Novum. Było to spowodowane padającym deszczem i kłopotami z dojazdem, gdyż nawigacje gubiły się zupełnie w kaliskich rozkopach.

Tuż po godzinie 10.00 bowiem w auli udekorowanej flagami narodowymi i okazałym bukietem biało-czerwonych róż zabrzmiały pierwsze takty “Mazurka Dąbrowskiego”, którego śpiew podjęli wszyscy uczestnicy.

Całość odbyła się pod patronatem księdza biskupa ordynariusza diecezji kaliskiej Daniela Bryla, którego reprezentował ks. kanonik Marcin Papuziński. Odczytał on list biskupa, w którym wybrzmiały słowa wzywające do konkretnych działań na co dzień.

Oficjalnego otwarcia konferencji i powitania zebranych dokonał gospodarz miejsca Pan Rektor Akademii Kaliskiej Andrzej Wojtyła, który – jako lekarz – w bardzo merytoryczny sposób wprowadził nas w atmosferę konferencji.

Jeszcze przed pierwszym prelegentem o głos poprosili obecni na sali posłowie Rzeczypospolitej Polskiej panowie Jan Mosiński i Tomasz Ławniczak, którzy w krótkich słowach również bardzo konkretnie odnieśli się do tematu.

Pierwszy z nich nadmienił, że nadal w naszej Ojczyźnie bardzo dużo ludzi młodych chodzi pijanych. Mówił z troską i odpowiedzialnością za czasy w jakich nam przyszło żyć. Z ciekawością wysłuchaliśmy głosu historyka – pana Ławniczaka, który opowiadał o swojej małej Ojczyźnie – ziemi skalmierzyckiej, o czasach jej rozpicia, a później opanowania dzięki pracy wielu gorliwych katolików pod wodzą miejscowego proboszcza.

Wykład Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego – Przewodniczącego Zespołu Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych odpowiedział na pytanie “Dlaczego został stworzony Narodowy Program Trzeźwości?” Mówca podkreślił odpowiedzialność zarówno państwa, jak i samorządów w tym zakresie. O trzeźwość zadbać powinny również parafie, pomagając rodzinom zagrożonym pijaństwem i alkoholizmem swoich członków. (Zainteresowanych odsyłamy do króciutkich felietonów Księdza Biskupa, które są emitowane co środę około godziny 20.50 w Radiu Maryja.)

Następnym prelegentem była pani dr Agnieszka Muzyk z Łomży – osoba pracująca od lat w strukturach samorządowych. Mówiła o odpowiedzialności samorządu lokalnego za trzeźwość. To rada miasta, powiatu czy gminy ustala ilość miejsc sprzedaży alkoholu na swoim terenie. Wskazała, że mamy w tym zakresie dość dobre prawo, które jednak nie jest respektowane.

Pan profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Krzysztof Wojcieszek poruszył ekonomiczne aspekty nadmiernego spożywania alkoholu, a także przedstawił nam pokrótce „alkoholową historię Polski” poczynając od początku XX wieku, kiedy to byliśmy jednym z najtrzeźwiejszych narodów Europy (1 litr czystego spirytusu na głowę mieszkańca). Podczas gdy współcześnie wypijamy 12,7 litra. Kiedyś piwo stanowiło tylko 3% wypijanego alkoholu, dziś jest to aż 60%. A przecież wielu nauczyło się uważać, że piwo to nie alkohol!

Pani Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu poradników w zakresie wychowania poruszyła temat „Relacje w rodzinie a trzeźwość”. Bardzo ciekawie tłumaczyła nam biologiczne aspekty niektórych zachowań młodych ludzi. Wprowadziła również bardzo istotny dla relacji w rodzinie temat pięciu języków miłości według G. Chapmana.

Dorota Kasprzak- długoletni członek i lider Krucjaty Wyzwolenia Człowieka naszej diecezji, zajęła się strategią KWC w służbie Narodowego Programu Trzeźwości. Uświadomiła nam, ile metod posiada krucjata w walce z nałogowym pijaństwem. Można to robić między innymi przez indywidualną i wspólnotową stałą modlitwę, propagowanie Tygodni Modlitw o Trzeźwość Narodu, tematyczne Drogi Krzyżowe, wesela, festyny i bale bezalkoholowe.

Ze smutkiem stwierdziła, jak trudno jest dostać się do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminach i urzędach. Opowiedziała też, z własnego doświadczenia, jakie są przeszkody, gdy chce się zabrać głos na ten temat w mediach świeckich.

W czasie przerw kawowej i obiadowej można było się zaopatrzyć w foldery na temat szkodliwości picia, otrzymane z Urzędu Miasta w Kaliszu oraz broszury Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w tym kwartalnik „Eleuteria”).

Bogu i Niepokalanej dziękujemy za ten dar, jakim się stała dla naszej społeczności ta konferencja.  Dziękujemy za ogromny wkład pracy członkom Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. To była bardzo dobra praca, a zarazem służba dla drugiego człowieka.

Dziękujemy Ks. Biskupowi Damianowi i Akademii Kaliskiej – rektorowi uczelni i panom informatykom.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Diakonii Ruchu Światło-Życie za wszelką pomoc jaką otrzymaliśmy z ich strony.

Dziękujemy za obecność kapłanów: ks. Daniela Zarębskiego, ks. Jarosława Dębińskiego i ks. Jakuba Małolepszego, którzy są wieloletnimi członkami KWC.

Dziękujemy każdemu z osobna i wszystkim, którzy uczestniczyli tym spotkaniu.

Dziękujemy telewizji „Dom Józefa” za nagranie całości, dzięki czemu będziemy mogli wielokrotnie wracać do tych wykładów w przyszłości.

Członek i lider KWC

Dorota Kasprzak

Google Photo
Google Photo
Google Photo
zobacz resztę zdjęć