Radość na Dniu Wspólnoty i z Dnia Wspólnoty!

Dzień Wspólnoty Rejonu Ostrowskiego w Jankowie Przygodzkim wypełniała radość! Tak można określić ten dzień w jednym zdaniu! Radość z daru jakim jest Wspólnota. Każdy Dzień Wspólnoty jest inny, jednak każdy niesie ze sobą ubogacenie drugim człowiekiem, czy to z ust kapłana podczas konferencji, czy to podczas dzielenia się Słowem na spotkaniach w grupach. Myślę jednak, że nie byłoby takiej radości, gdyby nie najważniejszy punkt programu – spotkanie przy stole Eucharystycznym, to tam naprawdę stajemy się jednością, znakiem działania Ducha Świętego.

Podczas Zawiązania Wspólnoty nowa para rejonowa Małgosia i Szymon Boguccy po powitaniu wszystkich oraz modlitwie do Ducha Świętego raz jeszcze podziękowali za dotychczasową posługę Reni i Mariuszowi Modrzyńskim. Następnie elementem zawiązania wspólnoty była krótka praca w parach – rozważanie fragmentów Słowa Bożego o dawaniu świadectwa. Podczas konferencji słuchaliśmy ks. Mariusza Pohla na temat głoszenia Kerygmatu w oparciu o dokumenty papieskie. Szczególnie mocno ks. Mariusz podkreślał rolę świadectwa życia każdego chrześcijanina, każdego kto doświadczył miłości Boga. Słuchaliśmy również jak aspekt świadczenia o Bożej Miłości realizują w swoim życiu Beata i Witek Bzodkowie. Dziękujemy za Wasze świadectwo!

Podczas spotkania w grupach dzieliliśmy się słowem, doświadczeniami i przemyśleniami nt. głoszenia Słowa Bożego i metod ewangelizacji w różnych przestrzeniach naszego życia (w domu, w pracy i w innych relacjach społecznych). Sercem tego dnia była Eucharystia, którą sprawowali ks. Rafał Kowalski proboszcz parafii pw. św. Józefa w Jankowie Przygodzkim, ks. Daniel Zarębski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie oraz ks. Marcin Kierzek, ks. Jakub Małolepszy, ks. Mariusz Pohl, ks. kanonik Eugeniusz Meksa moderatorzy kręgów w rejonie ostrowskim. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste zawierzenie małżeństw nowego kręgu oraz wręczenie świec symbolizujących Chrystusa. 5 małżeństw po półtorarocznym pilotażu złożyło deklarację przystąpienia do Domowego Kościoła. Na zakończenie mszy świętej ks. Rafał Kowalski wyraził radość z obecności i posługi rodzin Domowego Kościoła podczas tej parafialnej mszy świętej słowami: „Widać w Was „życie”! Zapraszamy częściej do naszej parafii!”. Cóż można powiedzieć? Nazwa ruchu zobowiązuje! 😉

Agapa tradycyjnie była okazją do rozmów i spotkań.

Z Dnia Wspólnoty każdy wyjechał z Duchem Świętym w sercu, z uśmiechem na twarzy, z różańcem w ręce (wykonanym i omodlonym przez siostry Klaryski Kapucynki z Ostrowa Wielkopolskiego, a poświęconym przez ks. Marka Sędka na Kopiej Górce), z doświadczeniem wspólnoty i bigosem w brzuchu 😊

Po co to wszystko? By budować jedność, bo nasza jedność jest znakiem obecności Jezusa Chrystusa, to w Jego imię się gromadzimy! Ksiądz Blachnicki pisał: Można powiedzieć, że nasz Ruch albo będzie ruchem, który reprezentuje i wyraża jedność, który będzie działał i rozwijał się w jedności, albo w ogóle go nie będzie. Tak więc: Bądźmy!

Zdjęcia – Janków Przygodzki 16.10.200r.

Google Photo
Google Photo
Google Photo