12 marca 2023 roku odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Rejonu Południowego w Mikorzynie. Spotkanie rozpoczęli Ania i Olek Bystrkowie zapaleniem świecy oraz modlitwą do Ducha Świętego. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich przedstawicieli kręgów rozpoczęła się konferencja ks. Witloda Kałmuckiego – kustosza i proboszcza Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie. Temat konferencji dotyczył naszego zaangażowania w służbę Kościołowi w ramach Ruchu Światło-Życie.

Ks. Witlod zwrócił uwagę, że posługi w ramach Domowego Kościoła nie są tylko dla nas, ale są darem dla innych – darem dla Kościoła. Jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy Bóg jest między nami, kluczowe jest odkrycie prawdy o tym, że Bóg zawsze jest wśród nas. Kontynuując ks. Witold mówił o tym, że wspólnota i wiara to droga wychodzenia z egoizmu. Wychodząc z egoizmu doświadczamy, że można kochać bardziej; że możemy dać z siebie więcej, niż możemy sobie wyobrazić. Na pewnym etapie życia człowiek odkrywa, że dzielenie się tym co ma jest wartościowe. Naszym celem jest to, aby być wolnym i bezinteresownym w służbie Bogu. I nie chodzi tu tylko o to, aby być zadaniowym, ale o to, aby być przy Chrystusie. Uczeń to ten, który jest przy Mistrzu i przy Nim wzrasta. Wtedy człowiek w Duchu Świętym odkrywa swoje powołanie. Dlatego naszym celem, podejmując różnego rodzaju posługi w Domowym Kościele, jest życie na wzór Jezusa, który był sługą. Kiedy Miłość Ojca będzie dla nas najważniejsza, to wówczas ze względu na tę Miłość będziemy wykonywali nasze zadania. Podsumowując: każda posługa w Kościele ma swoje źródło w byciu blisko Chrystusa, a pytanie, na jakie warto sobie odpowiedzieć, brzmi: „Czy ja chcę stanąć całym sercem po stronie Ruchu Światło-Życie, który jest darem dla Kościoła i świata?”.

„Jeżeli będę służyć to jeszcze bardziej będę kochać”

Po konferencji wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać dwóch poruszających świadectw dotyczących drogi odkrywania swojego powołania w Ruchu i doświadczenia służby. Jako pierwsza o swoich doświadczeniach opowiedziała Jolanta Skiba z diakonii muzycznej. Zwróciła ona szczególną uwagę na to, w jaki sposób to Pan Bóg kierował okolicznościami w jej życiu w taki sposób, że jej głębokie pragnienie aby śpiewać, zostało zrealizowane w służbie na rzecz Ruchu Światło-Życie. Swoje świadectwo zakończyła słowami: „Kiedy posługujemy, to Pan Bóg daje nam dziesięć razy więcej”. Następnie swoim świadectwem związanym z diakonią modlitwy podzieliła się Dorota Owczarczak. Droga Doroty i jej męża w Domowym Kościele zaczęła się właśnie od zaangażowania w diakonię modlitwy. W ramach świadectwa mogliśmy usłyszeć, jak wiele radości daje zaangażowanie w diakonię oraz że poprzez ofiarę i modlitwę możemy dać coś z siebie drugiemu człowiekowi. Na zakończenie świadectwa usłyszeliśmy słowa: „Jeżeli będę służyć to jeszcze bardziej będę kochać”.

Następnie odbyły się spotkania w grupach, na których rozważaliśmy m.in. że „przyszłość każdego z nas, Kościoła i świata zależy od decyzji poszczególnych ludzi, w tym także i Ciebie”.

Przed Eucharystią wszyscy uczestnicy mieli możliwość osobistego spotkania się z Bogiem podczas Namiotu Spotkania. Eucharystię sprawował ks. Witlod Kałmucki, który podzielił się z nami informacją, że w Mikorzynie zostanie założona fundacja mająca na celu wszechstronną pomoc małżeństwom starającym się o potomstwo, jak również zrzeszenie środowisk działających na rzecz tego szczytnego celu.

Dzień Wspólnoty zakończył się agapą, na której w radosnej atmosferze, przy kawie i pysznym żurku wymienialiśmy się doświadczeniami i nawiązywaliśmy nowe znajomości.

Agnieszka J.

Dzień Wspólnoty Rejon Południowy

zobacz całą galerię
Google Photo
Google Photo
Google Photo