Oazowicze z Rejonu Południowego w Mikorzynie czują się jak w domu. Nie inaczej było w minioną niedzielę, 13 marca, kiedy spotkaliśmy się w gościnnych progach mikorskiej parafii oraz sali OSP. Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie zgromadził sporą grupę członków Domowego Kościoła i osób ze wspólnoty dorosłych, podczas kiedy najmłodsi korzystali z pięknej wiosennej pogody i zabaw na świeżym powietrzu.

Tym razem rozpoczęliśmy wspólnym, domowym obiadem, co pozwoliło na chwilę integracji i rozmowy. Następnie wysłuchaliśmy ciekawej konferencji Księdza Proboszcza Witolda Kałmuckiego, który wychodząc od historii biblijnego Jonasza wprowadził nas w tematykę spotkania – KRZYŻ i Jego osobiste podejmowanie w życiu codziennym, którą kontynuowaliśmy podczas spotkań w grupach.

Wreszcie przyszedł czas na bieżące ogłoszenia, namiot spotkania /Księga Izajasza 49, 1-7/ i najważniejsze – Eucharystię, którą ubogaciły swą posługą Diakonie: Muzyczna i Liturgiczna. Agapa: pyszne ciasto, kawa i gwar radosnych rozmów zakończyły to miłe, niedzielne spotkanie Rejonu Południowego.

Anna i Aleksander Bystrkowie
Para Rejonowa Domowego Kościoła

Rejon Południe