W sobotę 4 marca na plebani w Czarnymlesie spotkały się osoby czynnie zaangażowane w diakoniach muzycznych z rejonów: kaliskiego i ostrowskiego. Z uwagi na pierwszą sobotę miesiąca mogliśmy wcześniej uczestniczyć we mszy świętej.
Pierwsza część spotkania, przy posiłku, miała charakter integracyjny. Rzadko mamy okazję spotykać się w takim gronie, bo większość spotkań w których bierzemy udział odbywa się w rejonach, stąd i radość była wielka z każdego uczestnika. W części formacyjnej skorzystaliśmy z Listu biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka, dotyczącego muzyki i śpiewu kościelnego. Bp Krzysztof jest Delegatem Episkopatu dla Ruchu Światło-Życie i choć list kierował do własnych diecezjan, problemy, które w nich poruszył są podobne i u nas. Dyskusję nad listem zakończyliśmy modlitwą południową z Liturgii Godzin.

Jestem coraz bardziej przekonany, że każde spotkanie posługujących muzycznie w Ruchu powinno mieć w programie element Liturgii Godzin choćby dlatego, by móc wprawiać się do prowadzenia tej modlitwy na rekolekcjach. Trzecia część spotkania była praktycznie próbą śpiewu przed zbliżającym się Dniem Wspólnoty.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Gościł nas i towarzyszył moderator ks. Daniel. Udział części chętnych pokrzyżowała choroba. Szkoda, że zabrakło przedstawicieli rejonu południowego. Zdaję sobie sprawę z trudności i problemów, kiedy pojawia się myśl o uczestnictwie w naszych spotkaniach.

Przed decyzją staram się ocenić to w perspektywie dobra, które ma się wydarzyć.
Jestem po to, aby służyć Bogu i ludziom.

Pan daje mi czas i wolność w jego zagospodarowaniu.
Rzadko odmawiam.

Andrzej.