Dzielimy się wielką radością – mamy nową parę diecezjalną, która rozpocznie swoją posługę od 10 września 2023 r.

Zgodnie z „Zasadami DK” (punkt 37c) ustępująca para diecezjalna przedstawia parze filialnej umotywowane kandydatury swoich następców. Para filialna, Jolanta i Piotr Sorokowie, po weryfikacji wymagań formalnych, przedstawiła ustępującej parze diecezjalnej i parom rejonowym ostateczną liczbę kandydatów.

Wybór nowej pary diecezjalnej miał miejsce 23 kwietnia 2023 r. w Kaliszu, na spotkaniu kręgu diecezjalnego. W spotkaniu tym oprócz pary diecezjalnej, trzech par rejonowych i moderatora diecezjalnego DK, ks. Michała Pacyny, uczestniczył również moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie – ks. Daniel Zarębski. Według „Zasad DK” prawo do głosowania ma para diecezjalna i pary rejonowe. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez parę filialną, zostały wyłonione małżeństwa.

Zgodnie z „Zasadami DK” ustępująca para diecezjalna DK wraz moderatorem diecezjalnym DK oraz moderatorem diecezjalnym RŚ-Ż występują do biskupa diecezjalnego z prośbą o wskazanie pary diecezjalnej spośród przedstawionych kandydatur i udzielenie jej misji do pełnienia posługi. Ks. biskup Damian Bryl wskazał na Patrycję i Grzegorza Klonowskich.

Rozpoczęcie posługi nowej pary diecezjalnej następuje z momentem uroczystego przekazania jej na ogólnopolskim spotkaniu odpowiedzialnych Domowego Kościoła, które będzie miało miejsce 10 września 2023 r. w Częstochowie.

Patrycja i Grzegorz Klonowscy są małżeństwem z 20-letnim stażem. Mają trójkę dzieci. Od 19 lat formują się w Domowym Kościele. Przeżyli formację podstawową: ONŻ I stopnia dla rodzin w 2005 r., ONŻ II stopnia dla rodzin w 2006 r. i 2009 r., ONŻ III stopnia dla rodzin w 2013 r., ORAR I stopnia w 2007 r. i ORAR II stopnia w 2008 r.  Są członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a od 2023 roku również Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Posiadają doświadczenie jako para animatorska kręgu, para animatorska kręgu pilotowanego, para rejonowa, para moderatorska podczas 15-dniowych rekolekcji dla dzieci i młodzieży, para prowadząca katechezy przedślubne. Patrycja i Grzegorz Klonowscy odznaczają się wielkim zaangażowaniem na rzecz małżeństwa i rodziny, zarówno w DK, jaki i poza nim. Są również małżeństwem zaangażowanym również w formację dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie 15-dniowych rekolekcji oazowych w Kamienicy.

Cieszymy się z naszych następców! Dziękujemy Patrycji i Grzegorzowi, ale również innym małżeństwom, które odpowiedziały na naszą prośbę o kandydowanie na parę diecezjalną. Dziękujemy Wam wszystkim za serce i ręce otwarte na posługę, za słowa „Pragnę służyć!”.

Bogu niech będą dzięki!

Kasia i Piotr Kaniowie